Noskaidrots potenciālais Salacas tilta būvnieks; līgums tiks noslēgts pēc MK lēmumiem par finansējumu un īpašumtiesībām 

Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā par tilta pār Salacu pārbūvi uz valsts galvenā autoceļa Rīga–Ainaži (A1) (91,10 km). Tiesības slēgt līgumu par šiem darbiem ir ieguvusi piegādātāju apvienība (PA) NB&Tilts, kuras piedāvājums bija saimnieciski visizdevīgākais, kā arī ar zemāko piedāvāto cenu, kas ir 14 971 552,94 eiro (bez PVN). PA NB&Tilts veido uzņēmumi SIA Nordes būve un SIA Tilts.

Kopā VSIA Latvijas Valsts ceļi izsludinātājā konkursā par Salacgrīvas tilta pārbūvi tika saņemti divi piedāvājumi, otru iesniedza SIA ACBR par summu 15 421 111,11 eiro (bez PVN).

Līgumu ar izvēlēto pretendentu varēs slēgt, sākot no šā gada 4. aprīļa, kad beidzas nogaidīšanas termiņš lēmuma pārsūdzībai Iepirkumu uzraudzības birojā. Lai līgumu par būvdarbu veikšanu varētu noslēgt, Ministru kabinetam (MK) arī jāpieņem lēmumi saistībā ar projekta finansējumu un īpašumtiesībām:

  • lai mazinātu administratīvo slogu būvniecības procesa laikā, kā arī būvniecība virzītos maksimāli ātri, sagatavots rīkojuma projekts “Par Limbažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Tilts pār Salacu Salacgrīvā” Salacgrīvā, Limbažu novadā pārņemšanu valsts īpašumā”;
  • Satiksmes ministrijas informatīvais ziņojums “Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 2023. gada projektu uzsaukuma finansējumu projekta “Tilta pār Salacu rekonstrukcija divējāda pielietojuma nodrošināšanai” ieviešanai un valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu”.

Tilts pār Salacu uz valsts galvenā autoceļa Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) (A1) ietilpst Eiropas transporta tīklā (TEN-T), kā arī ir Eiropas nozīmes autoceļu maršrutā E67 jeb Via Baltica posms, kas nodrošina vietējo un starpvalstu satiksmi, kā arī militāro mobilitāti.

Vizualizācija: Projekts 3