LVC iepirkumos saglabājas ievērojama konkurence

VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) apkopotie dati liecina, ka būvdarbu iepirkumos par darbiem valsts ceļu tīklā konkurence ir saglabājusies pērnā gada līmenī. Šogad iepirkumos vidēji piedalās 5,1 pretendents, pērn tie bija 5,5 pretendenti. 

Arī ceļu būvdarbu izmaksas šogad ir palikušas 2020. gada līmenī un bijušas ievērojami zemākas nekā 2019. gadā. 2020. gadā ceļu pārbūves darbu izmaksas strauji samazinājās – par 27%, 2020. gadā cenu samazinājums bija saistīts gan ar Covid-19 pandēmijas izraisīto degvielas cenu kritumu, kas ietekmēja materiālu transportēšanas un darbu veikšanas izmaksas, gan ar konkurences līmeni.  Lai arī ekonomika atkopjas, 2021. gadā cenas ceļu būvdarbiem vēl ir saglabājušās 2020. gada līmenī.

Tomēr saskaņā  ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem 2021. gada 1. pusgadā ir novērojams būvniecības izmaksu pieaugums visām pozīcijām. 2021. gada ceļu būvdarbu izmaksās šis pieaugums vēl neparādās. Tas varētu būt saistīts ar būvnieku noslēgtajiem līgumiem par izejvielu piegādi par vecajām cenām vai izejvielu krājumiem. Līdz ar to tuvākajā laikā var prognozēt būvdarbu cenu pieaugumu.

Konsultēsies ar Konkurences padomi un ekspertiem par iespējām turpināt pilnveidot iepirkumu procesus

Pirms nākamā gada ceļu būvdarbu sezonas LVC caurskatīs valsts ceļu infrastruktūras objektu remontdarbu iepirkumu procesus, pievēršot īpašu uzmanību konkurences jautājumiem.

“Lai arī konkurence LVC iepirkumos šogad un pērn ir bijusi lielāka nekā iepriekšējos gados, piemēram, 2019. gadā LVC iepirkumos vidēji piedalījās 3,6 pretendenti, bet šogad 5,1, tomēr, ņemot vērā šī gada Konkurences padomes secinājumus par būvniecības nozari, mēs atkārtoti vērtēsim, vai un kādi procedūru uzlabojumi būtu iespējami un nepieciešami šajā jomā. Konsultēsimies gan ar Konkurences padomi, gan ar citiem ekspertiem,” uzsver LVC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis.  

2021. gadā LVC kopumā jau ir veikuši iepirkumu procedūras par 140 būvdarbu līgumiem, pērn – par 100 līgumiem.