Iepirkumā par koku inventarizāciju un kopšanas darbu uzraudzību notiek potenciālo piegādātāju apspriede

Līdz 11. jūnijam notiek piegādātāju apspriede saistībā ar iepirkumu par koku inventarizāciju un sakopšanu LIFE programmas projektā, kas veltīts “zaļo koridoru” jeb lapkoku praulgrauža (latīniski: Osmoderma eremita (cyn barnabita)) izplatības ceļu veidošanai un apsaimniekošanai. Saņemt papildu informāciju un iesniegt rakstiskus priekšlikumus visi interesenti var šeit: Piegādātāju apspriede.

Valsts ceļu tīklā sakops koku rindas un alejas

VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) šogad kopā ar projekta partneriem no Latvijas un Lietuvas sāk īstenot LIFE programmas projektu, kas paredz veidot un apsaimniekot lapkoku praulgrauža (latīniski: Osmoderma eremita (cyn barnabita)) izplatības ceļus. Lai to nodrošinātu, gar valsts ceļiem tiks inventarizētas, sakoptas un papildinātas koku rindas un alejas. Plānots, ka sakopti tiks ap 1500 kokiem. Alejas un koku rindas ir izvēlētas pie valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem – vietās, kur jau ir izplatīts lapkoku praulgrauzis, vai vietās, kas varētu kļūt par “zaļajiem koridoriem” šis sugas izplatības veicināšanai, un īpaši tam ir piemēroti veci ozoli un liepas.

Projekts noritēs līdz 2030. gada vidum, tā ietvaros LVC:

  • veiks noteiktu valsts reģionālo un vietējo autoceļu nodalījuma joslās esošo aleju un koku rindu stāvokļa inventarizāciju;
  • atbilstoši inventarizācijā secinātajam prioritārajos objektos sakops aleju un koku rindas, tostarp veidos koku vainagus, piesaistot arboristus;
  • izstrādās valsts autoceļu nodalījuma joslās esošo koku apsaimniekošanas vadlīnijas, lai, plānojot un veicot būvdarbus un uzturēšanu valsts autoceļu tīklā, tiktu ievēroti gan vides, gan satiksmes drošības aspekti;
  • veicinās “zaļo koridoru” jeb sugu izplatības valsts autoceļu attīstību ar jauniem koku stādījumiem.

Darbi tiks veikti LIFE programmas projekta Ekoloģiskā tīkla izveide lapkoku praulgrauža aizsardzībai Baltijā (Nr. 101113698N,  LIFE22 NAT/LT/101113698 LIFE OSMO BALTIC) ietvaros.

Projekts tiek realizēts, sadarbojoties astoņiem partneriem no Lietuvas un Latvijas: Lietuvas Dabas fonds, Lietuvas zooloģiskais dārzs, Žemaitijas Nacionālā parka pārvalde, Nemunas loku reģionālā parka pārvalde, Dabas aizsardzības pārvalde, Daugavpils Universitāte, Latvijas Valsts ceļi un Latgales plānošanas reģions.

Projekta mērķis ir veikt pasākumus lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita (syn. barnabita)  aizsardzības nodrošināšanai, veidojot un apsaimniekojot “zaļos koridorus” jeb sugas izplatības ceļus, plānojot un īstenojot nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus gan Natura 2000 tīklā esošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, gan ārpus tām (piemēram, alejās, parkos), kā arī paredzot nepieciešamo izpēti un pamatojumu sagatavošanu Natura 2000 tīkla pilnveidei.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 11 005  399 eiro. No tiem LVC aktivitātēm pieejami 1 277 475 eiro, no kuriem 75 % (958 106 eiro) tiek līdzfinansēti no LIFE programmas līdzekļiem, 18 % (229 945 eiro) – no valsts budžeta apakšprogrammas LIFE programmas projekti. Vairāk informācijas par projektu LVC mājaslapā ŠEIT.