Likumi un MK noteikumi

Likumi:

Likums Par autoceļiem

Ceļu satiksmes likums

Autoceļu lietošanas nodevas likums 

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums

Aizsargjoslu likums

MK noteikumi:

Autoceļu un ielu būvnoteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 633

Rīgā 2014. gada 14.oktobrī (prot. Nr. 55 38.§)

Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr. 173

Rīgā 2008. gada 11. martā (prot. Nr.16 13.§)

Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem

Ministru kabineta noteikumi Nr. 421

Rīgā 2001. gada 2. oktobrī (prot. Nr. 47 5.§)

Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1052

Rīgā 2009. gada 15. septembrī (prot. Nr. 57 14.§)

Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem

Ministru kabineta noteikumi Nr. 505

Rīgā 2008.gada 7. jūlijā (prot. Nr.46 21.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 “Noteikumi par valstsautoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem

Ministru kabineta noteikumi Nr. 582

Rīgā 2013. gada 13. augustā (prot. Nr. 44 126.§)

Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošoautoceļu posmu sarakstiem

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1104

Rīgā 2009. gada 29. septembrī (prot. Nr. 63 10.§)

Valsts autoceļu un pašvaldību ceļu vērtības noteikšanas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr . 504

Rīgā 2008. gada 7. jūlijā (prot. Nr. 46 20.§)

Kārtība, kādā tiek pārraudzīta pašvaldību ceļu, komersantu ceļu un māju ceļu būvniecība,rekonstrukcija un uzturēšana

Ministru kabineta noteikumi Nr. 10

Rīgā 2008. gada 8. janvārī (prot. Nr. 2 8.§)

Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildeskontroli

Ministru kabineta noteikumi Nr. 224

Rīgā 2010. gada 9. martā (prot. Nr. 12 17. §)

Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme

Ministru kabineta noteikumi Nr. 42

Rīgā 2016. gada 19. janvārī (prot. Nr. 3 16. §)

Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, arī kārtību,kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana

Ministru kabineta noteikumi Nr. 402

Rīgā 2005. gada 7. jūnijā

Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika

Ministru kabineta noteikumi Nr. 162

Rīgā 2001. gada 10. aprīlī

Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevasapmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1228

Rīgā 2010. gada 28. decembrī

Noteikumi par minimālo drošības un servisa pakalpojumu līmeni kravas transportlīdzekļu novietošanai paredzētajos stāvlaukumos

Ministru kabineta noteikumi Nr. 249

Rīgā 2014. gada 20.maijā