Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

ERAF līdzfinansētie valsts reģionālo autoceļu pārbūves objekti 2014.–2020. gada plānošanas periodā

Projektu īstenošanas rezultātā – autoceļu tehniskā stāvokļa uzlabošana, nodrošinās autoceļu lietotājiem komfortablus un drošus braukšanas apstākļus, samazinot autobraukšanas izmaksas un ceļā pavadīto laiku un vienlaikus pagarinot pārbūvēto asfaltbetona segu kalpošanas laiku (paaugstinot to nestspēju). Investīciju rezultātā pārbūvētie autoceļi nodrošinās piekļuvi TEN-T pamattīklam, savukārt kvalitatīva transporta infrastruktūra samazinās ceļa uzturēšanas izmaksas, uzlabos satiksmes drošību un ļaus samazināt pārvietošanās ilgumu. Tāpat uzlabosies iedzīvotāju mobilitāte, dzīves vides kvalitāte, publisko pakalpojumu pieejamība un samazināsies apkārtējās vides piesārņojums.

Informācija atjaunota 2022. gada decembrī

Vienošanās Nr.

Nosaukums

Mērķis

Finansējums

Īstenošanas gaita

 

6.3.1.0/16/I/001

 

 

P62

 

Krāslava – Preiļi – Madona,
km 104,20 – 113,40

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 9,20 km garumā, t.sk. Atašas tilta un Ilzītes caurtekas pārbūve

Kopējās izmaksas: 4 178 570.64 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:

3 551 785.04 EUR

Būvdarbi uzsākti 15.12.2014.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 30.10.2017.

 

 

6.3.1.0/16/I/002

 

 

P87

 

Bauska – Aizkraukle,

km 76,36 ‑ 77,391 un km 77,939 ‑ 78,48

Autoceļa posma asfaltbetona segas pārbūve, 1,572 km garumā

Kopējās izmaksas: 1 888 076.61 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 1 604 865.13 EUR

Būvdarbi uzsākti 01.06.2015.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 19.08.2016.

 

6.3.1.0/16/I/003

 

 

P104

 

Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi), km 55,70 ‑ 60,80 un km 63,39 ‑ 65,22

Autoceļa posma asfaltbetona segas pārbūve, 6,93 km garumā

Kopējās izmaksas:

4 155 061,36 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:  3 531 802,16 EUR

Posmā km 55,70 – 60,80

Būvdarbi uzsākti 30.04.2019.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 23.01.2020.

 

Posmā km 63,39 – 65,22 būvdarbi uzsākti 16.04.2015., būvdarbi pabeigti 18.09.2015.

 

 

6.3.1.0/16/I/004

 

 

P30

 

Cēsis – Vecpiebalga – Madona,
km 24,60 – 38,00

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 13,40 km garumā, t.sk. ceļa pārvada pār dzelzceļu (km 24,80) un Gaujas tilta pārbūve

Kopējās izmaksas: 9 795 087.06 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:  

8 325 824.00 EUR

Būvdarbi uzsākti 23.03.2015.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 10.10.2016.

 

6.3.1.0/16/I/007

 

 

P73

 

Vecumnieki – Nereta – Subate,

km 7,30 – 20,89

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 13,59 km garumā, t.sk. Iecavas tilta, Vārnupītes (Pančupītes) un Svētupītes caurteku pārbūve

Kopējās izmaksas:  11 853 042.65 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:

10 075 086.25 EUR

Būvdarbi uzsākti 13.07.2015.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 26.10.2016.

 

6.3.1.0/16/I/009

 

 

P85

 

Rīgas HES – Jaunjelgava,
km 40,20 – 48,80

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 8,60 km garumā, t.sk. Dīriķupītes tilta pārbūve

Kopējās izmaksas: 8 984 006.33 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 7 636 405.38 EUR

Būvdarbi uzsākti 05.10.2015.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 22.11.2016.

 

6.3.1.0/16/I/005

 

 

P30

 

Cēsis – Vecpiebalga – Madona,
km 38,00 – 49,00

Autoceļa posma asfaltbetona segas pārbūve, 11,00 km garumā

Kopējās izmaksas: 9 016 594.02 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 7 664 104.91 EUR

Būvdarbi uzsākti 20.06.2016.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 12.10.2017.

 

 

6.3.1.0/16/I/006

 

 

P32

 

Augšlīgatne – Skrīveri,

km 0,006 – 13,96

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 13,954 km garumā, t.sk. Strautas tilta pārbūve

Kopējās izmaksas: 13 363 190.66 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 11 358 712.06 EUR

Būvdarbi uzsākti 20.06.2016.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 14.11.2018.

 

 

6.3.1.0/16/I/008

 

 

P73

 

Vecumnieki – Nereta – Subate,

km 29,20 – 40,33

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 11,13 km garumā, t.sk. Viesītes tilta, tuneļa un caurtekas pārbūve

Kopējās izmaksas: 7 909 286,96 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 6 722 893,91 EUR

Būvdarbi uzsākti 03.08.2016.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 05.12.2018.

 

 

6.3.1.0/16/I/010

 

 

P120

 

Talsi – Stende – Kuldīga
km 1,56 ‑ 10,91

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 9,35 km garumā, t.sk. ceļa pārvada (5,77 km) ar četrām rampām pārbūve

Kopējās izmaksas:

13 030 416.64 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 11 075 854.14 EUR

Būvdarbi uzsākti 28.06.2016.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 09.10.2017.

 

 

6.3.1.0/16/I/011

 

 

P11

 

Kocēni – Limbaži – Tūja,
km 19,22 – 27,70

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 8,48 km garumā, t.sk. Iesalas tilta pārbūve

Kopējās izmaksas: 7 145 661.27 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 6 073 812.08 EUR

Būvdarbi uzsākti 04.07.2016.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 27.11.2017.

 

 

6.3.1.0/16/I/012

 

 

P89

 

Ķekava – Skaistkalne,
km 47,05 – 55,80

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 8,75 km garumā, t.sk. Iecavas un Mēmeles tiltu un Dzērvītes kastveida caurtekas pārbūve

Kopējās izmaksas: 7 252 608.61 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 6 164 717.32 EUR

Būvdarbi uzsākti 04.07.2016.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 06.12.2017.

 

6.3.1.0/16/I/013

P62

Krāslava – Preiļi – Madona, km 0,80 ‑ 4,00

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 3,20 km garumā, t.sk. Jāņupītes tilta pārbūve

Kopējās  izmaksas: 3 309 299,68 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 2 812 904,73 EUR

Būvdarbi uzsākti 20.07.2016.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 26.10.2017.

 

6.3.1.0/16/I/014

P68

Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene), km 3,320 ‑ 7,840

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 4,52 km garumā pārbūve

Kopējās izmaksas: 3 725 514.51 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 3 166 687.33 EUR

Būvdarbi uzsākti 21.07.2016.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 13.09.2017.

 

6.3.1.0/16/I/015

P128

Sloka – Talsi, km 24,48 ‑ 32,02

Autoceļa posma asfaltbetona segas, 7,54 km garumā pārbūve

Kopējās izmaksas: 6 871 809.38 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 5 841 037.97 EUR

Būvdarbi uzsākti 11.07.2016.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 19.09.2017.

 

6.3.1.0/16/I/016

P73

Vecumnieki – Nereta – Subate

km 57,56 – 65,10

Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki – Nereta – Subate posma km 57,56 – 65,10 segas pārbūve

Kopējās izmaksas:

7 288 272.38 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:

6 195 031.52 EUR

Būvdarbi uzsākti 16.05.2018.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 25.09.2019.

 

6.3.1.0/16/I/017

P36

Rēzekne – Gulbene km 3,98 – 12,25 (Rēzekne – Audriņi)

Valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene km 3,98 – 12,25 (posma Rēzekne – Audriņi) pārbūve

Kopējās  izmaksas:

.5 779 455.02 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:

4 912 536.78  EUR

Būvdarbi uzsākti 22.05.2017.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 20.12.2018.

 

6.3.1.0/16/I/018

P76

Aizkraukle – Jēkabpils km 33,45 – 38,43 pārbūve (tilts)

Valsts reģionālā autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils posma km 33,45 – 38,43 pārbūve, tilta pār Rudzaiti un ceļa pārvada pār dzelzceļu pārbūves darbi

Kopējās izmaksas:

 4 099 135,85 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:

3 484 265,48 EUR

Būvdarbi uzsākti 24.05.2017.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 22.11.2018.

 

6.3.1.0/16/I/019

P62

Krāslava – Preiļi – Madona km 44,15 – 57,54 (Bašķi – Preiļi) pārbūve (tilts)

Valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona km 44,15 – 57,54 (posma Bašķi – Preiļi), Preiļupītes tilta un tilta pār Jašas upi pārbūves darbi

Kopējās izmaksas: 16 416 572.84 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:

13 954 086.91 EUR

Būvdarbi uzsākti 01.08.2017.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 27.12.2019.

 

6.3.1.0/16/I/020

P37

Pļaviņas – Madona – Gulbene km 80,43 – 90,40

Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene posma km 80,43 – 90,40 pārbūve

Kopējās izmaksas: 9 209 545,63 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:

7 828 113,79  EUR

Būvdarbi uzsākti 14.03.2017.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 25.03.2019.

 

6.3.1.0/17/I/001

P37

Pļaviņas – Madona – Gulbene km 71,50 – 80,43 pārbūve (tunelis)

Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene posma km 71,50 – 80,43 pārbūve (tunelis)

Kopējās izmaksas:

6 820 269.09 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:

5 797 228.72 EUR

Būvdarbi uzsākti 02.10.2017.

Objekts pieņemts ekspluatācijā

04.03.2019.

6.3.1.0/17/I/002

P5

 Ulbroka – Ogre km 20,54 – 25,00 pārbūve

Valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka – Ogre posma km 20,54 – 25,00 pārbūve

Kopējās izmaksas:

4 678 254.17 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:

3 976 516.05 EUR

Būvdarbi uzsākti 27.04.2017.

Objekts pieņemts ekspluatācijā  28.10.2019.

6.3.1.0/17/I/003

P30

Cēsis – Vecpiebalga – Madona km 2,14 – 8,02 pārbūve

Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona posma km 2,14 – 8,02 pārbūve

Kopējās izmaksas:

5 929 581,44  EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:

5 040 144,23 EUR

Būvdarbi uzsākti 12.07.2017.

Objekts pieņemts ekspluatācijā  08.10.2018.

6.3.1.0/17/I/004

P62

P62 Krāslava – Preiļi – Madona km 88,00-99,53 pārbūve

Valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona km 88,00-99,53 pārbūve

Kopējās izmaksas:

7 801622,00 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:

6 630 103,71 EUR

 

Būvdarbi uzsākti 11.08.2017.

Objekts pieņemts ekspluatācijā  27.12.2018.

6.3.1.0/17/I/005

P32

P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma Augšlīgatne – Nītaure km 47,20-60,29 pārbūve

Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma Augšlīgatne – Nītaure km 47,20-60,29 pārbūve

Kopējās izmaksas:

 10 291 284,65 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 

8 747 591,95 EUR

 

Būvdarbi uzsākti 11.08.2017.

Objekts pieņemts ekspluatācijā  27.02.2019. 

6.3.1.0/17/I/006

P32

P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma Augšlīgatne – Nītaure km 61,265 -71,271 pārbūve

Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma Augšlīgatne – Nītaure km 61,265 -71,271 pārbūve

Kopējās izmaksas:

8 045 542,17 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:  6 838 710,84 EUR

 

Būvdarbi uzsākti 16.04.2018.

 Objekts pieņemts ekspluatācijā  27.07.2020. 

6.3.1.0/17/I/007

P36

 P36 Rēzekne – Gulbene posma km 12,25 – 20,90 pārbūve

Valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene posma km 12,25 – 20,90 pārbūve

Kopējās plānotās izmaksas:

5 787 056,20 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:  4 918 997,78 EUR

 

Būvdarbi uzsākti 15.05.2018.

 Objekts pieņemts ekspluatācijā  13.10.2020.  .

6.3.1.0/17/I/008

P93

P93 Jelgava – Iecava posma km 3,27 – 8,94 pārbūve

Valsts reģionālā autoceļa P93 Jelgava – Iecava posma km 3,27 – 8,94 pārbūve

Kopējās s izmaksas:

6 674 238.08 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:  5 673 102.37 EUR

 

Būvdarbi uzsākti 16.04.2018.

Objekts pieņemts ekspluatācijā  03.12.2019.  .

6.3.1.0/17/I/009

P35

P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) posma km 2,14 – 12,68 pārbūve

Valsts reģionālā autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) posma km 2,14 – 12,68 pārbūve

Kopējās plānotās izmaksas:

7 216 572,75 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:  6 134 086,83 EUR

 

Būvdarbi uzsākti 13.09.2018.

Objekts pieņemts ekspluatācijā  28.06.2021.  . 

6.3.1.0/17/I/010

P98

P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums posma km 0,00 – 5,30 pārbūve (tilts)

Valsts reģionālā autoceļa P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums posma km 0,00 – 5,30 pārbūve (tilts)

Kopējās izmaksas:

4 709 723,29 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 

4 003 264,79 EUR

 

Būvdarbi uzsākti 15.04.2018.

Objekts pieņemts ekspluatācijā  03.01.2019.   

 

6.3.1.0/17/I/011

P111

P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa posma km 43,20 – 63,00 pārbūve (tilts)

Valsts reģionālā autoceļa P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa posma km 43,20 – 63,00 pārbūve (tilts)

Kopējās plānotās izmaksas:

8 590 292,02 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:  7 301 748,23 EUR

 

Būvdarbi uzsākti 16.04.2018.

Objekts pieņemts ekspluatācijā  09.12.2020.

6.3.1.0/18/I/001

P30

P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona (posma Vecpiebalga – Inķēnkalns) km 49,06 – 61,13

Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona (posma Vecpiebalga – Inķēnkalns) km 49,06 – 61,13 pārbūve

Kopējās plānotās izmaksas:

8 449 971.40 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:  7 182 475.69 EUR

 

Būvdarbi uzsākti 16.04.2019.

Objekts pieņemts ekspluatācijā  25.01.2021.

6.3.1.0/18/I/002

P87

P87 Bauska – Aizkraukle posma km 61,200 – 63,360 pārbūve

Valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska – Aizkraukle posma km 61,200 – 63,360 pārbūve

Kopējās izmaksas:

3 896 292,00 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:  3 311848,20 EUR

 

Būvdarbi uzsākti 23.04.2019.

Objekts pieņemts ekspluatācijā  04.02.2020.  

 

6.3.1.0/19/I/001

P95

P95 Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža (Žagare) posma km 28,36 – 43,55

Valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža (Žagare) posma km 28,36 – 43,55 pārbūve

Kopējās plānotās izmaksas:

10 459 264,11 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:  8 890 374,50 EUR

 

Būvdarbi uzsākti 02.05.2019.

Objekts pieņemts ekspluatācijā  07.01.2021.

 

6.3.1.0/19/I/002

P108

P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus posma km 3,93-24,86

Valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils – Kuldīga – Saldus posma km 3,93-24,86 pārbūve

 

Kopējās plānotās izmaksas:

14 474 726.25 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:  12 303 517.31 EUR

 

Būvdarbi uzsākti 15.07.2019.

 

Objekts pieņemts ekspluatācijā  23.12.2021.

 

6.3.1.0/20/I/001

P68

P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21,00 – 27,10

Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21,00 – 27,10 pārbūve

 

Kopējās plānotās izmaksas:

4 232 311,10 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:  3 597 464,43 EUR

 

Būvdarbi uzsākti 10.08.2020.

Objekts pieņemts ekspluatācijā  16.12.2021.

.

6.3.1.0/20/I/002

P121

P121 Tukums – Kuldīga posma km 4,66 – 17,63 pārbūve

Valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums – Kuldīga posma km 4,66 – 17,63 pārbūve

Kopējās plānotās izmaksas:

5 061 545,17 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:  4 302 313,39 EUR

 

Būvdarbi pabeigti 14.09.2022.

Objekts pieņemts ekspluatācijā  21.12.2022.

 

 

6.3.1.0/21/I/001

P27

P27 Smiltene – Gulbene posma km 34,87 – 45,60 un 60,90 – 61,22 pārbūve

Valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene – Gulbene posma km 34,87 – 45,60 un 60,90 – 61,22 pārbūve

Kopējās plānotās izmaksas:

6 283 869,77 EUR,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums:  5 341 289,30 EUR

 

 Projekts noraidīts