Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

SalacaMilMob

Projekta nosaukums latviski: Tilta pār Salacu rekonstrukcija divējāda pielietojuma nodrošināšanai (saīsināti: 23-LV-TM-SalacaMilMob) 

Projekta nosaukums angliski:  Reconstruction of the bridge over Salaca for enhanced dual use 

Projekta ID: 101158119 

Projekta mērķis: uzlabot Salacas tilta kā starptautiski nozīmīga autoceļa posma nestspēju, nodrošinot mūsdienīgu infrastruktūru ikdienas lietošanai un ar drošību saistītiem pasākumiem.  

Projekta īstenošanai:  

  • Noslēgts būvdarbu līgums ar pilnsabiedrību “NB & TILTS” 
  • Noslēgts būvuzraudzības līgums ar AS “Ceļuprojekts” 
  • Noslēgts autoruzraudzības līgums ar SIA “Projekts 3” 

Projekta budžets: Projekta kopējās izmaksas ir 15 096 484,94 eiro bez PVN, no tiem 50% ir ES Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) līdzfinansējums. No valsts budžeta tiek līdzfinansēti 50% no projekta atttiecināmām izmaksām un neattiecināmās izmaksas (PVN) pilnā apmērā. 

Projekta īstenošanas periods: 04/2024 – 04/2026