Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

EASYCROSSING

Projekta nosaukums laviski: Ceļu infrastruktūras uzlabošana labu reģionālo centru savienojumu nodrošināšanai un darbaspēka mobilitātes veicināšanai pierobežas teritorijā (saīsināti – EASYCROSSING)

Projekta nosaukums angliski: Improvement of cross border road infrastructure for well connected regional centers and facilitated labor mobility in the border areas
Projekta ID: LLI-280

Projekta EASYCROSSING vispārīgais mērķis ir veicināt ģeogrāfisko mobilitāti un teritoriālo integritāti Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos ar atbilstošas transporta infrastruktūras nodrošināšanu darbaspēka, pakalpojumu un preču kustībai, lai samazinātu tādus ilgtspējīgas reģionālās attīstības šķēršļus kā augsts bezdarba līmenis, emigrācija, zema ceļu tīkla kvalitāte u.c.

Lai sasniegtu projekta mērķus, paredzēti:

  • mobilitātes veicināšanas pasākumi,
  • 6 ceļa posmu ar kopējo garumu 45,93 km atjaunošana Latvijas un Lietuvas pierobežā.

Projektā iekļauta sekojošu ceļu posmu atjaunošana:

  • P106 Ezere–Embūte–Grobiņa, 0,07.–13.95. km Latvijas pusē un 163 Mažeikiai–LV robeža, 0,0.–9,209. km Lietuvas pusē;
  • V1028 Bauska–Bērzi–LT robeža, 7,44-14,62 km Latvijā un 2912 Žeimelis– Vileišiai–LV robeža, 0,0.–5,1. km Lietuvā;
  • P75 Jēkabpils–LT robeža, 56,08.–60,50. km un V961 Nereta–Sleķi, 0,10.–1,15. km Latvijas pusē un 3647 Pandėlys–Suvainiškis–LV robeža, 13,3.–18,3. km Lietuvas pusē.

Projekts paredz arī e-vidē veidotus informācijas apmaiņas punktus par darba iespējām abpus robežai un iespējām to atrast.

Projekta īstenošanas statuss

Dažos no objektiem būvdarbi tika uzsākti 2018. gadā, kā arī pabeigti (piemēram, Latvijā uz P106 Ezere–Embūte–Grobiņa un P75/V961 Nereta–Lietuvas robeža). Uz autoceļa V1028 Adžūni–Lietuvas robeža darbi tika uzsākti 2018. gadā, bet tie tika pārtraukti Izpildītāja maksātnespējas dēļ un atsākti 2020. gadā sadarbībā ar citu Izpildītāju. Darbi pabeigti 2020. gada augustā.

Valsts autoceļa P75/V961 Nereta – Lietuvas robeža atklāšanas ceremonija (14.09.2018.)

Daudz vērienīgāki un tādējādi laikietilpīgāki darbi tika veikti Lietuvas pusē uz ceļa Nr. 163 Latvijas robeža–Mažeiķi: galvenie darbi tika uzsākti jau 2017. gada nogalē un pabeigti 2019. gadā, bet ~ 2 km posmam pie Mažeiķu robežas tika veikta pārprojektēšana. Būvdarbus šajā posmā pilnā apmērā plānots pabeigt 2021. gada pirmajā pusē. Savukārt posmi no Latvijas robežas uz Pandelis un no robežas uz Žeimelis tika uzsākti 2018. gadā un pabeigti 2019. gada nogalē, izņemot posmu pašā Žeimelis pilsētiņā, kur būvdarbu laikā tika veikti neparedzēti arheoloģiskie izrakumi, lai izpētītu atrastās cilvēka mirstīgās atliekas un aptuveni 500 metru garu sena bruģēta ceļa vai ielas posmu. Minētā vēsturiskā ceļa posma rekonstrukcija tiks veikta atsevišķi ārpus EASYCROSSING ietvara.

Projekts tiek īstenots sadarbībā starp LR Satiksmes ministriju, kuras vārdā projektu īsteno VSIA Latvijas Valsts ceļi (vadošais partneris un atbildīgs par visu projektu kopumā) un Lietuvas Ceļu administrāciju  ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam atbalstu. Programma projekta īstenošanai piešķīrusi 8 999 889,93 eiro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļi), attiecīgi, Latvijas pusei – 4 499 889,93 eiro un Lietuvas pusei – 4 500 000,00 eiro, kuriem partneri nodrošina līdzfinansējumu vismaz 15% apmērā.

VSIA Latvijas Valsts ceļi ieguvumi, īstenojot projektu:

  • Uzsākot projekta ieviešanu, veikts satiksmes plūsmas intensitātes mērījums uz visiem atjaunojamajiem ceļu posmiem, lai noteiktu tās līmeni pirms būvdarbu uzsākšanas un vēlāk salīdzinātu ar datiem pēc būvdarbu pabeigšanas un objektu nodošanas ekspluatācijā, tādējādi nosakot satiksmes plūsmas pieaugumu un projekta ietekmi uz apkārtnes sociālekonomisko aktivitāti.
  • Zemāk pieejami satiksmes plūsmas mērījumi pirms un pēc rekonstrukcijas:
  • rekonstruēti 3 Latvijas – Lietuvas pierobežas ceļu posmi (bijuši galvenokārt ar grants segumu, tagad – cieto segumu (asfalts vai divkārtu virsma)) ar kopējo garumu 26,7 km
  • lai veicinātu darbaspēka mobilitāti abpus robežai, zemāk pieejama informācija par institūcijām Latvijā un Lietuvā, kuras nodrošina atbalstu darba meklētājiem:

Projekta partneri: VSIA Latvijas Valsts ceļi (Vadošais partneris, Latvija) un Lietuvas Ceļu administrācija (Projekta partneris, Lietuva).

Budžets

Projekta kopējais budžets ir 10 588 105,81 eiro, no tiem 8 999 889,93 eiro ERAF līdzfinansējums. Pieejamais budžets projekta aktivitātēm Latvijā ir 5 293 988,16 eiro, no tiem 4 499 889,93 eiro ERAF līdzfinansējums.

Ieviešanas laiks: 01.01.2018.–26.06.2021.

Noderīga informācija: 

Informācija par Programmu: www.latlit.eu. 
Informācija par Eiropas Savienību: www.europa.eu.

Projekta vadītāja:

Liesma Grīnberga
VSIA Latvijas Valsts ceļi
Attīstības Instrumentu daļas vadītāja
E-pasts: liesma.grinberga@lvceli.lv