Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

AUGMENTED CCAM

Projekta nosaukums latviski: Fiziskās un digitālās infrastruktūras paplašināšana un novērtēšana CCAM izvēršanai

Projekta nosaukums angliski:  Augmenting and Evaluating the Physical and Digital Infrastructure for CCAM deployment

Projekta numurs: 101069717

Akronīms: AUGMENTED CCAM

Vadošais projekta partneris: Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL), Beļģija

Projekta mērķis: izprast, saskaņot un izvērtēt paplašinātā veidā pielāgotus un jaunus fiziskās un digitālās sakaru infrastruktūras (PDI – physical and digital infrastructure) atbalsta risinājumus, lai veicinātu gatavību plaša mēroga CCAM (savienota, sadarboties spējīga un automatizēta mobilitāte) risinājumu ieviešanai uz ceļiem.

Projekta apraksts: Pamatojoties uz izstrādāto PDI klasifikāciju un ieviešot atvērtu koplietošanas tehnoloģiju pakalpojumu darbības sistēmu un arhitektūru PDI iespējotai automatizētai mobilitātei, kas vērsta uz visiem CCAM dalībniekiem, projektā tiks izstrādāti 11 PDI atbalsta risinājumi ar 6.-7. tehnoloģijas gatavības līmeni (TRL). Šie risinājumi tiks piemēroti un izvērtēti dažādās konfigurācijās septiņās testēšanas vietās trijās Eiropas valstīs (Francijā, Latvijā, Spānijā), kas aptver plaša spektra fiziskos (dzīvo laboratoriju, slēgto zonu, atklātas satiksmes automaģistrāļu, pilsētu un piepilsētu/lauku vides) un virtuālos testus. Mākslīgā intelekta un lielo datu apstrādes modernas metodes un augstas izšķirtspējas (HD) kartes nodrošinās visas transporta sistēmas un tās lietotāju situācijas apzināšanu, prognozēšanu un ietekmēšanu.

Galvenās projekta aktivitātes, kuras īstenos LVC: 

  • Izmēģinājuma braucienu organizēšana Latvijā izvēlētajās testēšanas vietās;
  • Augstas izšķirtspējas karšu nodrošināšana testēšanas vietām;
  • Dalība PDI klasifikācijas izstrādē;
  • Darba pakotnes (WP) vadība – Field & virtual operation and tests;
  • Darba pakotnes apakšuzdevuma izpilde – Planned tests results consolidation

Sadarbības partneri: Projektā piedalās 26 partneri no 12 Eiropas valstīm un viens asociētais partneris no Šveices.

Projekta budžets: : Projekta kopējās izmaksas ir 11 134 645 eiro, no tiem 8 999 808 eiro ir Eiropas Savienības līdzfinansējums. No tā LVC pieejamais finansējums ir 210 437 eiro, no kuriem 126 262 eiro tiek līdzfinansēti no ES līdzekļiem. 

Projekta īstenošanas periods: 09.2022–12.2025 

Cita noderīga informācija