Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Iepirkumi

Detalizēta informācija par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” veiktajiem publiskajiem iepirkumiem atrodama Elektronisko iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557
Drukāt redzamo tabulu
ID Nosaukums Procedūras veids EIS saite
LVC2020/79/AC Valsts reģionālā autoceļa P89 Ķekava – Skaistkalne posma km 28,130 – 35,070 seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC2020/80/AC Valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene posma km 65,480 – 86,690 seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC2020/81/AC Valsts reģionālā autoceļa P85 Rīgas HES – Jaunjelgava km 8,850 – 14,300 seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC2020/82/AC Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posmu km 102,847-114,000 un km 114,000-126,400 seguma atjaunošana (2 līgumi) Konkurss virs ES sliekšņa (no 01.03.2017.)
LVC2020/83/AC Gājēju tuneļa autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja 188,15 km pārbūve Atklāts konkurss
LVC2020/84/AC Dzirnupītes tilta valsts vietējā autoceļa V820 Viesīte – Deši – Sauka – Rite km 11.96 pārbūve Atklāts konkurss
LVC2020/85/AC Valsts reģionāla autoceļa P70 Svente–Lietuvas robeža (Subate) posma km 12,200-22,160 seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC2020/86/AC Valsts reģionālā autoceļa P63 Līvāni-Preiļi posma km 0,815-13,450 seguma atjaunošana Atklāts konkurss
LVC2020/87/AC Gājēju-velosipēdistu celiņa ierīkošana gar autoceļu A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža km 1,60 – 4,30 (posmā no Gaujas tilta līdz Murjāņu sporta skolaia
LVC2020/88 Bitumena organiskā šķīdinātāja piegāde, izlietotā šķīdinātāja utilizācija, šķīdinātāja lietošanas slēgtā cikla iekārtu apkope un remonts Mazais iepirkums
LVC2020/89 Automašīnu piegāde un tehnisko apkopju veikšana Atklāts konkurss
LVC2020/90/AC Gājēju tuneļa autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja 188,15 km pārbūve Atklāts konkurss
LVC2020/91 Autoriepu iegāde, montāža un glabāšana Mazais iepirkums
LVC2020/94/AC Drošības barjeru uzstādīšana uz valsts autoceļiem Atklāts konkurss
LVC2020/95/AC Ribjoslu (akustisko svītru) izbūve uz autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posmā km 20,600 – 84,500 Atklāts konkurss