Uz Vidzemes šosejas aiz Siguldas sākas būvdarbi

Šonedēļ uzsākti būvdarbi uz Vidzemes šosejas posmā no Siguldas līdz līkumam ap Sudas purvu (53,65.-60,22. km). Tie paredz ceļa seguma un ūdens novades sistēmas atjaunošanu.

Darbu iesākumā ir paredzēta asfalta izlīdzinošā frēzēšana līdz 1000 m garos posmos, kuros satiksmi regulēs luksofori un satiksmes regulētāji. Šie darbi sāksies virzienā no Siguldas puses.

Projekta ietvaros paredzēts nocirst 146 kokus. Kopumā būvdarbu posmā gar autoceļu aug gandrīz 800 bērzi, tos visus izvērtēja sertificēti dendrologi – arboristi un cirsti tiek tikai tie koki, kurus speciālisti atzina par bīstamiem un bojātiem. Autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) zemes nodalījuma joslā no 53,60 līdz 60,22 km apskatīti un novērtēti 778 bērzu ģints (betula sp.) koki.

Dendrologi ir secinājuši, ka no apsekotajiem kokiem:

– 34 gab., jeb 4% ir beigti;

– 56 gab., jeb 7% ir akūti bīstami un tie ir jānozāģē nekavējoties;

– 56 gab., jeb 7% ir potenciāli bīstami un tie jānozāģē gada laikā. Šie 146 bojātie koki arī tiks izcirsti remontdarbu laikā.

Būvdarbus šajā posmā veiks AS Ceļu pārvalde, tos finansē valsts budžets un to līgumcena ir 1 053 222 eiro (ar PVN). Darbi jāpaveic 105 kalendārās dienas.