Uz reģionālā ceļa no Preiļiem līdz Kastīrei būvnieki labos defektus

Sakarā ar to, ka reģionālā autoceļa  Krāslava–Preiļi–Madona (P62) posmā no Bašķiem līdz Preiļiem ir konstatēti defekti, būvniekam – SIA YIT, ir jāveic to labošana.

No Preiļiem līdz Mūrniekiem ( 54,4.-57,6. km) ir konstatēts paaugstinātais poru saturs asfaltbetona segas virskārtā, tāpēc būvniekiem būs jāieklāj papildus asfaltbetona kārtu 3 cm biezumā, kā arī jāuzpilda nomales un jāuzklāj jaunu horizontālo apzīmējumu. Pirms asfaltbetona virskārtas ieklāšanas tiks uzbūvēts izmēģinājuma posms, darbi jau notiek.

Savukārt posmā no Korsikovas līdz Šņepstiem ( 47,8.-53,0. km) ir konstatēta palielināta porainība asfaltbetona virskārtā ap garenšuvi, tāpēc tur asfaltbetona virskārtas šuvi hermetizēs ar hermētiķi, šuvi pēc ieklāšanas apstrādās ar granīta sīkšķembām. Bet Kastīres krustojumā (45,9. km) konstatēti nelīdzenumi, tāpēc tiks nomainīta asfaltbetona virskārta.

Defektu labošana būvniekam jāveic līdz šā gada 22. jūnijam par saviem līdzekļiem.

Būvdarbus posmā no Bašķiem līdz Kastīrei SIA YIT Infra Latvija uzsāka 2017. gada augustā. Projekta ietvaros pārbūvēts 13 km garais iepriekš nokalpojušais ceļa posms. Izbūvēta jauna segas konstrukcija: ieklātas divas kārtas asfalta, šķembu un salizturīgā kārta. Veikti apjomīgi zemes darbi – visā trases garumā zem ceļa esošā kūdra un vājas nestspējas grunts tika nomainīta ar stabilu smilšainu grunti. Izbūvēti grāvji un caurtekas, lai aizvadītu ūdeni no ceļa konstrukcijas. Atjaunoti tilti pār Preiļupi un Jašu. Posmā arī uzstādīts jauns ceļa aprīkojums, drošības barjeras un sabiedriskā transporta pieturvietas. Būvdarbu līgumcena ir 17,464 miljoni eiro (ar PVN), no kuriem 80 procentus līdzfinansēja ERAF.

2017. gadā Latgali skāra stipras lietavas, kuras apgrūtināja būvdarbus, jo posmā no Preiļiem līdz Bašķiem ceļa pamatu stabilizācijai bija jāmaina grunts līdz pat 9 metru dziļumam. Lietavu dēļ remontdarbu zonā grunts bija pārmitrināta, tāpēc arī caurbraukšana bija apgrūtināta.

Garantijas termiņš SIA YIT veiktajiem būvdarbiem posmā no Preiļiem līdz Bašķiem ir pieci gadi, kas atsevišķos posmos pagarināts līdz septiņiem gadiem. Garantijas laikā konstatētie defekti uzņēmējam jālabo par saviem līdzekļiem.