Uz reģionālā autoceļa Kalnciems–Kūdra 2019. gadā plānoti remontdarbi

2019. gada pirmajā pusē tiks pabeigta būvniecības projekta izstrāde valsts reģionālā autoceļa Kalnciems–Kūdra (P101) posma no 5,6. līdz 6,03. kilometram, kur ir plānots veikt pārbūvi, jo posmam nepieciešams veikt ģeoloģisko izpēti, lai noskaidrotu zemes klātnes īpašības. Autoceļa posma ceļa sega ir ļoti sliktā stāvoklī, turklāt posmā notiek spēcīga un neregulāra grunts sēšanās, sakarā ar ko tur ir ierobežots maksimālais ātrums.

Vēl divos šī autoceļa posmos – no 0,01. līdz 5,60. kilometram un no 6,03. līdz 11,59. kilometram – 2019. gadā plānots veikt seguma atjaunošanu, šiem darbiem patlaban tiek uzsākta būvprojektu izstrāde.

2016. gadā valsts autoceļu tīkla kopgarums bija 20122 km. No tiem galvenie autoceļi ir 1672 km, reģionālie autoceļi – 5466 km un vietējie autoceļi –  12927 km, kā arī vēl 57 km blakusceļu.