Tuvākajos gados plānots veikt remontu vairākos Vidzemes šosejas posmos

Tuvākajos gados plānots veikt remontdarbus vairākos Vidzemes šosejas (autoceļš Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) (A2)) posmos.

Šogad uz šī autoceļa seguma pastiprināšanas darbi notiek abās brauktuvēs no pagrieziena uz Langstiņiem līdz nobrauktuvēm no pārvada pār dzelzceļu Garkalnē (15,4.-25,5. km), un šie darbi tiek veikti ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Tāpat ir noslēgts līgums par seguma atjaunošanas darbiem no pagrieziena uz Tallinu līdz iepriekš minētajam remontdarbu posmam (14,90.-15,40. km), savukārt darbiem posmā Siguldā(52,10.-53,60. km) ir izsludināts iepirkums. Abi minētie posmi tiks remontēti par valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

Plānots, ka šogad tiks uzsākti seguma atjaunošanas darbi no krustojuma ar reģionālo autoceļu P32 Augšlīgatnē līdz krustojumam ar vietējo ceļu V315 Ieriķos (63,31.-71,17. km) un no Ieriķiem līdz pagriezienam uz Cēsīm (71,17.-77,86. km).

Savukārt 2017. gadā paredzēts sākt seguma atjaunošanas būvdarbus no krustojuma ar Pulkveža Brieža un Zinātnes ielu Siguldā līdz līkumam ap Sudas purvu (53,60.-60,22. km).

Projektēšanas stadijā ir posma pārbūve no Rīdzenes līdz Bērzkrogam (88,10.-95,20. km) un segu pastiprināšana posmos no pārvada pār dzelzceļu Garkalnē līdz Sēnītei (25,5.-39,4. km) un no Sēnītes līdz aptuvenai abu brauktuvju savienošanās vietai pirms Lorupes gravas (39,40.-45,55. km).

Šogad pārbūve skars autoceļa abu brauktuvju pārvadus pār dzelzceļu un pārvadu pār reģionālo autoceļu P3 Garkalnē. Nākamgad tiks pārbūvēts autoceļa pārvads pār dzelzceļu Augšlīgatnē (63,70. km), kā arī Līgatnes (64,80. km) un Kaķupītes (85,60. km) caurtekas. Projektēšanas stadijā ir Badupītes (66,99. km) caurtekas atjaunošana un Lejasgrāvja (82,10. km) caurtekas pārbūve.

Vēl šogad paredzēts sākt ierīkot gājēju un velosipēdistu celiņu Augšlīgatnē (63,6.-64,48. km), kā arī pabeigt projektēšanu un sākt būvdarbus līdzīga celiņa ierīkošanai Ieriķos (71,21.-72,01. km).

Līdz pat 2014. gadam autoceļš A2 nebija iekļauts TEN-T autoceļu tīklā, līdz ar to šim autoceļam nebija pieejams ES fondu finansējums. Jaunajā plānošanas periodā 2014.-2020. gadam arī šī  autoceļa rekonstrukciju ir iespējams atbalstīt ar ES struktūrfondu līdzekļiem.

2013. gadā veikta abu ceļa pārvadu rekonstrukcija krustojumā ar autoceļu Smiltene–Gulbene (P27) (126,40.-126,64. km), kā arī atjaunots segums no Rīgas robežas līdz Tallinas pagriezienam (12,40.-14,92. km), bet pērn veikta virsmas apstrāde posmos no Bērzkroga līdz krustojumam ar autoceļu Priekuļi–Rauna (P28) (95,185.-102,850. km) un no krustojuma ar autoceļu Alūksne–Ape (P39) līdz Apes pagasta robežai (176,6.-182,2. km).