Šogad plānotie valsts autoceļu remontdarbi Rīgas plānošanas reģionā

Šajā būvniecības sezonā Rīgas reģionā sāksies kā arī turpināsies vairāku valsts galveno un reģionālo autoceļu posmu pārbūve un asfaltbetona seguma atjaunošana. Kopumā iecerēts veikt dažāda veida darbus uz vairāk nekā 126 km valsts autoceļu, tai skaitā uz viena tilta. Plānoto darbu izpildi var ietekmēt būvizmaksu izmaiņas.

Par valsts budžeta finansējumu

Pārbūvi tuvākajos divos gados piedzīvos Rīgas apvedceļa (A5) (Salaspils–Babīte) abas brauktuves sākot no krustojuma ar Jūrmalas šoseju (A10) līdz pat Babītei (38,20.–40,85. km). Projekta laikā paredzēts atjaunot abus pārvadus pār dzelzceļu, pārbūvēt ceļa konstrukciju, izbūvēt rotācijas apli Rīgas apvedceļa (A5)/Babītes stacija–Vārnukrogs (V10)/Imanta–Babīte (V20) krustojumā pie DUS Virši. Projekta ilgums ir divi gadi. Šogad plānots izsludināt iepirkumu un gada otrajā pusē slēgt līgumu ar būvnieku, bet lielākā darbu daļa notiks 2023. gadā.

Pārbūve darbi jau sākušies reģionālā autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) posmā no Rīgas apvedceļa (Baltezers–Saulkalne) (A4) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem (P10) (14,13.–30,3. km). Asfaltbetona segums šajā posmā ir ļoti sliktā stāvoklī.  Būvdarbu ietvaros 16 kilometru garajā posmā plānots reciklēt veco ceļa segumu un ieklāt jaunu asfaltbetona segumu, kā arī atjaunot pieturvietas un ceļa aprīkojumu. Darbus veic AS A.C.B par līgumcenu 8 373 737 miljoni eiro (ar PVN), finansējums nāk no valsts budžeta līdzekļiem. Pārbūves projekta autors ir AS Ceļuprojekts. Darbus plānots pabeigt 2023. gadā.

Šogad turpināsies arī reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) posma starp Turaidu un Siguldu (8,3.–12,50. km) pilna pārbūve. Atsākoties būvdarbiem, Turaidas nogāzē – posmā no krustojuma ar autoceļu Ragana–Turaida (P7) (tai skaitā P7 pieslēguma zonā P8) līdz tiltam pār Gauju – izbūvēs ceļa konstruktīvās kārtas, ieklās asfaltbetona apakškārtu un dilumkārtu, izbūvēs ietvi un tās apgaismojumu, lietus ūdens kanalizāciju. Tiks pabeigti gājēju tuneļa atjaunošanas darbi, ietves un tās apgaismojuma izbūve. Visā posmā izbūvēs asfaltbetona virskārtu, uzstādīs satiksmes organizācijas un drošības aprīkojumu, kā arī veiks apzaļumošanu, uzstādīs soliņus un atkritumu urnas. Darbus par līgumcenu 4 369 966 eiro (ar PVN) veic SIA Binders, tos plānots pabeigt šā gada vasarā. Projekta autors ir SIA Projekts 3.

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākušies būvdarbi uz valsts vietējā autoceļa Babītes stacija–Vārnukrogs (V10). No Āru ielas līdz Kaupēm (0,85.–4,03. km) paredzētie būvdarbi ir apjomīgākie autoceļa Babītes stacija–Vārnukrogs pārbūvē, kas sākās pērn. Visā šajā posmā veiks ceļa segas pilno pārbūvi, izbūvējot drenējošo slāni, šķembu pamatkārtu un virskārtu un ieklājot asfalta pamatkārtu un dilumkārtu. Ap 400 m posmā Spilves poldera teritorijā pie Hapaka grāvja zemes klātni pastiprinās ar pāļiem. Šajā posmā atrodas Rīgas ūdens bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva dūņu lauki, uz kurieni notiek regulāra smagā transporta kustība, tāpēc svarīgi nodrošināt ceļa nestspēju. Ceļam tiks atjaunota ūdens atvades sistēma, pārbūvēs caurtekas un vietās, kur tas ir nepieciešams, ārpus būvdarbu zonas robežām pārvietos SIA TET un AS Sadales tīkls pazemes kabeļus. 2021. gada rudenī autoceļa Babītes stacija–Vārnukrogs segums jau atjaunots ap 200 m posmā pie Rīgas apvedceļa (A5), kā arī noslēguma posmā no Kaupēm līdz Buļlupes stāvlaukumam un pašā stāvlaukumā. Vietējais autoceļš Babītes stacija–Vārnukrogs (V10) savieno vairākas šīs apkārtnes apdzīvotās vietas ar Rīgas apvedceļu (A5) un pēdējo gadu laikā satiksmes intensitāte tur ir pieaugusi dzīvojamās apbūves dēļ.

Uz valsts vietējā autoceļa Sigulda–Allaži–Ausmas (V58) (4,7.–10,52. km) atjaunos asfaltbetona segumu gandrīz sešu kilometru garumā. Darbus par līgumsummu 959 110 eiro veiks SIA Binders. Ceļa nodalījuma joslā paredzēts izcirst kokus un krūmus, iztīrīt grāvjus, pārtīrīt esošās un nomaina bojātās caurtekas. Pamatceļu atjaunos esošajā platumā un ieklās jaunu asfalta dilumkārtu un virskārtu, uzpildīs nomales. Segumu atjaunos arī uz nobrauktuvēm. Sakārtos autobusu pieturvietu platformas, uzstādīti paviljoni ar soliņu un uzstādīts jauns pieturvietu aprīkojums (atkritumu urnas, soliņi, ceļa zīmes, utt.).

Turpināsies arī jauna dzelzceļa pārvada būvniecība uz Vidzemes šosejas (A2) pie Siguldas (49,90. km). Darbus veic SIA Viadukts un līguma summa ir 3 121 891 eiro (ar PVN). Projekta autors AS Ceļuprojekts. Šogad izbūvēs pārvada konstrukcijas, kas ietver urbto pāļu pamatu izbūvi, gala balstu un starpbalstu un laiduma konstrukcijas izbūvi, kā arī brauktuves hidroizolācijas un asfaltbetona seguma un satiksmes pārvada konusu izbūve. Jāmin, ka šī projekta ietvaros paredzēts arī izbūvēt gājēju-velosipēdistu ceļu gar šo ceļa pārvadu (49,6.–50,20. km). Būvdarbu plānots pabeigt šī gada vasarā.

Rīgas plānošanas reģionā iecerēti arī vairāku satiksmes drošības projektu un gājēju-velosipēdistu infrastruktūras izbūve. Uz Bauskas šosejas krustojumā ar Ziemeļu ielu Ķekavā (15,31. km) ierīkos gājēju pāreju, bet Carnikavā uz autoceļa Rīga (Jaunciems)–Carnikava–Ādaži (P1) posmā (Rīgas iela)  starp Smilšu un Jūras ielu (27,80. km) tiks labiekārtota gājēju pāreja. Tiks ierīkots speciālais apgaismojums gājēju pārejai un uzklāts jauns ceļa horizontālais apzīmējums uz brauktuves (zebra). Pieejas gājēju pārejai no ietvēm un ietves izklātas ar betona bruģa seguma. Uzstādīs arī gājēju barjeru gar ietvi un  pie automobiļu stāvvietas, posmā no krustojuma ar Smilšu un Jūras ielu. Būvdarbus veiks AS A.C.B. un darbus plānots uzsākt aprīļa beigās. Līgumcena 75 000 eiro (ar PVN).

Savukārt uz Jelgavas šosejas (A8) mezglā ar Rīgas apvedceļu (A5) (Salaspils–Babīte) iecerēts uzlabot satiksmes drošību, paplašinot ieskrējiena joslu un uzstādot barjeras. Šim posmam ar laiku pāri ies Rail Baltica, līdz ar to nākotnē, visticamāk, šajā vietā tiks pielietoti citi risinājumi. Arī uz Daugavpils šosejas (A6) krustojumā ar Līvbērzes ielu Salaspilī (20,85. km), lai uzlabotu satiksmes drošību, jau iepriekš ir slēgts kreisais pagrieziens. Šogad krustojumā iecerēts izbūvēt arī ieskrējiena un ātruma samazināšanas joslas, lai nodrošinātu raitāku satiksmi.

Gājēju-velosipēdistu infrastruktūru izbūvēs gar  autoceļu Sigulda–Allaži–Ausmas (V58) no Ventas ielas līdz Saltovas ielai Siguldas novadā (0.20.–1,35. km). Darbi paredz izbūvēt jaunas ietves ar betona apmalēm un bruģakmens segumu, atjaunot asfaltbetona segumu nobrauktuvēs, uzstādīt drošības barjeras un ierīkot apgaismojumu.

ES fondu finansējums

Vairāki galveno valsts autoceļu pārbūves projekti Rīgas plānošanas reģionā tiks realizēti ar Kohēzijas fonda atbalstu. Pārbūvēs Vidzemes šosejas abas brauktuves posmā no Sēnītes līdz Silciemam (39,44.–46,30. km). Iepirkumu izsludinās šogad, tāpēc lielākie būvdarbi notiks 2023. gadā. Lielāki šajā projektā plānotie darbi: ceļa segas konstrukcijas izbūve, kas ietver – drenējošā slāņa, reciklētās kārtas un asfaltbetona segas izbūvi. Kā arī nobrauktuvju un ūdens atvades sistēmas izbūve. Tāpat tiks saremontētas tunelis un divas lielās caurtekas ar diametru vairāk nekā divi metri.

Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas robežas līdz Jaunolainei (9,93.-18,93. km) sākušies labās puses brauktuves remontdarbi. No aprīļa sākuma, tur slēgta labās puses brauktuve un divvirzienu satiksme līdz 2022. gada beigām organizēta pa kreisās puses brauktuvi. Posmā paredzēts pastiprināt segumu, ieklājot reciklētu esošo asfaltbetona segumu un pievienojot jaunus minerālmateriālus. Pēc šiem darbiem posmā ieklās trīs asfaltbetona kārtas. Tāpat tiks uzlabota ūdens atvade, atjaunotas sabiedriskā transporta pieturvietas un gājēju tunelis pie Medemciema. Būvdarbus veic piegādātāju apvienība KT Igate par līgumcenu 6 773 756 miljoni eiro (ar PVN), no kuriem 5 757 692,60 eiro ir ES Kohēzijas fonda līdzekļi, bet pārējā daļa – valsts budžeta līdzfinansējums. Pārbūves projekta autors ir AS Ceļuprojekts. Darbus plānots pabeigt šā gada beigās.

Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz pagriezienam uz Smārdi (41,30.–52,74. km) sākas remontdarbi, kuru laikā autovadītājiem līdz 2022. gada beigām būs jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, ieteicams izmantot apbraucamos ceļus. Šī projekta īpatnība ir tā, ka daļa no būvdarbu posma atrodas Rīgas, bet daļa Kurzemes plānošanas reģionā. Rīgas reģionā darbi noritēs no Kūdras līdz Ķemeriem (41,16.–45,13. km). Savukārt viss pārbūves posms stiepjas līdz Smārdes pagriezienam (52,73. km). Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz pagriezienam uz Ķemeriem plānots veikt ceļa segas pilno pārbūvi. Lai nodrošinātu ceļa nestspēju visā posmā, vietās, kur tas ir nepieciešams, tiks norakts kūdras slānis, aizstājot to ar derīgu grunti. Posmā izbūvēs drenējošo un salturīgo slāni, pamatus un trīs kārtās ieklās asfaltbetonu. Savukārt posmā no Ķemeru pagrieziena līdz Smārdes pagriezienam veiks asfaltbetona seguma izlīdzinošo frēzēšanu, ceļa profila labošanu un ieklās asfaltbetona segumu trīs kārtās. Tiks sakārtota arī ūdens atvades sistēma un pārbūvētas deviņas caurtekas. Plānots pārbūvēt abus tiltus pār Vēršupīti, atjaunotas un izbūvētas no jauna pieturvietas. Lai uzlabotu satiksmes drošību, posmā tiks ierīkota akustiskā ribjosla un uzlabota satiksmes drošība. Būvdarbus veic SIA Strabag, to līgumcena ir 8 439 600 eiro (ar PVN), no tiem 7 173 660 eiro ir ES Kohēzijas fonda finansējums. Būvdarbus plānots pabeigt 2022. gada beigās.

Publiskā privātā partnerība (PPP)

Pagājušajā gada beigās atbilstoši plānotajiem termiņiem sākās valsts galvenā autoceļa Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) (A7) posma (7.9.–25. km) jeb Ķekavas apvedceļa būvniecības darbi. Ķekavas apvedceļa, t.sk. pamattrases, paralēlo ceļu, pārvadu un citas saistītās infrastruktūras tehniskā projekta izstrādi un būvdarbus īsteno privātais partneris AS Kekava ABT un tā piesaistītie apakšuzņēmēji,bet būvuzraudzību nodrošina SIA Firma L4. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām, savukārt ceļa uzturēšanu privātais partneris veiks vēl 20 gadus pēc būvdarbu pabeigšanas, līdz ar ko visa PPP projekta pabeigšana plānota 2043. gadā. Ķekavas apvedceļš ir Baltijas valstīs pirmais vērienīgais publiskās un privātās partnerības (PPP) projekts ceļu būvniecībā pēc principa projektē/būvē/finansē/uzturi. Privātais partneris nodrošina gan projektēšanu, gan būvniecību, gan finanšu piesaisti un ceļa uzturēšanu 23 gadu laikā. 

Teritoriālās reformas ietvaros

Vairākiem valsts pārziņā esošiem reģionālajiem autoceļiem atjaunos asfaltbetona segumu no līdzekļiem, kas piešķirti administratīvi teritoriālās reformas ietvaros. Pagājušajā gadā sākās un šogad turpināsies seguma atjaunošana uz autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) no Jūdažiem līdz Tūžām (21,20.–36,00. km), kā arī segumu atjaunos uz autoceļa Garkalne–Alauksts no Allažmuižas līdz Bērzkalniem Mālpilī (28,10.–37,73. km).