Skolām liela interese par Ceļu laboratoriju. Fotoreportāža

Sākoties jaunajam mācību gadam, VAS „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) Latvijas vispārizglītojošo skolu skolēniem piedāvā iespēju doties bezmaksas ekskursijā uz Ceļu laboratoriju. Atsaucība ir milzīga, un līdz oktobra beigām jau gandrīz visas dienas ir aizņemtas.

Laboratorijā skolēniem tiek demonstrētas dažādas iekārtas, ar kurām tiek pārbaudīti ceļu būves materiāli: smilts, šķembas, grants, bitumens, u.c. Fotoreportāža par Rīgas 6. vidusskolas 4. klases skolēnu 14.septembra ekskursiju ir pieejama šeit.

Ceļu laboratorijas speciālisti katru dienu uzņem ekskursantus no visas Latvijas. Ja ekskursanti ierodas ar savu transportu, tad viņiem ir iespēja arī izbraukt uz konkrētu objektu, iepazīstoties ar kvalitātes pārbaudēm uz ceļa, mērot ceļa līdzenumu, raupjumu, nestspēju.

Aicinām pieteikties ekskursijām, zvanot pa tālruni 67028161, 67028144. Vēlamais ekskursiju norises laiks: darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. Ekskursijas LVC Ceļu laboratorijā varēs notikt līdz novembra beigām. 2016. gadā ekskursijas atsāksies maijā.

Vienlaicīgi iespējams uzņemt vienu klasi. Ekskursijas ilgums 1 – 2 stundas. LVC Ceļu laboratorija atrodas Rīgā, M.Rencēnu ielā 1a.

Ceļu laboratorija ir VAS „Latvijas Valsts ceļi” struktūrvienība, kas veic autoceļu uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības darbu kvalitātes atbilstības novērtēšanu, kā arī veic pētnieciskos darbus. Ceļu laboratorijas speciālisti dodas veikt pārbaudes uz asfaltbetona rūpnīcām, uz ceļu posmiem, kur tiek veikts remonts, kā arī pārbauda šķembas, bitumenu un citus izejmateriālus, no kuriem top ceļi.