Šķīdoņa dēļ masas ierobežojumi ieviesti jau uz 69 grants ceļu posmiem, Dagdas novadā slēgts viens ceļa posms

Turpinoties nokrišņiem, lielākoties lietum, ir pieaudzis to grants autoceļu posmu skaits, kuros ir iestājies šķīdonis. Patlaban jau 69 ceļu posmos ir ieviesti īslaicīgi masas ierobežojumi – liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Visvairāk masas ierobežojumu ir: Madonas apkārtnē – 10 posmos, Ludzas un Saldus apkārtnē – pa 8 posmiem un Aizkraukles apkārtnē – 7 posmos. Limbažu apkārtnē šādu posmu ir 6, bet Cēsu un Valmieras apkārtnē – pa 5 posmiem. Masas ierobežojumi ir ieviesti arī atsevišķu ceļu posmos Balvu, Dagdas, Daugavpils, Dobeles, Jēkabpils, Kuldīgas, Ogres, Rīgas, smiltenes, Tukuma un Ventspils apkārtnē.

Sakarā ar ilgstoši nelabvēlīgiem laika apstākļiem ceļa klātnes pārmitrinājuma rezultātā ir ievērojami samazinājusies autoceļa Murāni–Belaja–Vaivodi (V648) nestspēja Dagdas novadā. Lai novērstu autoceļa turpmākus bojājumus, posmā no Krivinas līdz Obiteļiem (2,31.-4,74. km) ceļš ir slēgts tranzīta satiksmei, bet jau kopš Ziemassvētkiem satiksmei ir slēgts šī paša ceļa applūdušais posms no Rukšiem līdz Vaivodiem (8,95.-12,26. km).

Meteoroloģiskās prognozes liecina, ka ziemai neraksturīgie laika apstākļi saglabāsies arī turpmāk, kā rezultātā arī citur drīzumā var tikt ieviesti masas ierobežojumi. Vēršam uzmanību, ka šķīdoņa laikā netiek izsniegtas nekādas speciālas atļaujas kravu pārvadājumiem un visiem satiksmes dalībniekiem ir jāievēro satiksmes noteikumi, tajā skaitā arī transporta masu ierobežojošās zīmes. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, neievērojot masas ierobežojumu zīmes, šķīdonī var braukt tikai operatīvie transportlīdzekļi, CSDD reģistrētie svaigpiena transportlīdzekļi, sabiedriskais transports un transportlīdzekļi, kas veic kritušu lopu izvešanu.

Šķīdonis uz grants ceļiem parasti iestājas pavasarī un rudenī. Taču mainīgos laika apstākļos, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums, tas ir iespējams arī siltā ziemā. Ceļa pamatnei pārmitrinoties, grants seguma ceļu nestspēja būtiski samazinās un smagais transports var ceļus sabojāt neatgriezeniski. Lai novērstu šo ceļu sabrukumu, uz daudziem valsts vietējiem autoceļiem tiek ieviesti pagaidu satiksmes ierobežojumi kravas autotransportam. Transporta masas ierobežojumi tiek ieviesti un atcelti pēc katra konkrētā ceļa faktiskā stāvokļa un iespējamo bojājumu izvērtēšanas.

Aktuālā informācija par ieviestajiem ierobežojumiem ir ievietota VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2020/01/Masas-ierobeojumi_31.01.20.pdf , kā arī ir pieejama, zvanot uz LVC diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555.

Uzlabot grants autoceļu stāvokli, veicot uzturēšanas darbus, ir iespējams tikai tad, kad grants segums apžūs. Pretējā gadījumā smagā uzturēšanas tehnika, uzbraucot uz autoceļa, kas ir zaudējis nestspēju, var vēl vairāk to sabojāt un padarīt neizbraucamu.