Šī gada pirmajā pusgadā Latvijas Valsts ceļi ir veikuši jau 1445 kvalitātes pārbaudes uz ceļiem

VAS „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) šī gada pirmajos sešos mēnešos veikusi jau 1445 dažādus autoceļu būvdarbos izmantojamo materiālu un izbūvētā seguma paraugu kvalitātes pārbaudes. Tai skaitā ir veikta viskozo un šķidro bitumenu testēšana, minerālmateriālu paraugu testēšana, karstā asfaltbetona maisījuma paraugu un izurbto asfaltbetona paraugu testēšana, bitumena emulsijas testēšana. Ar lāzerprofilogrāfu mērīts seguma līdzenums 50 joslas/km.

Autoceļu remontdarbu sezonā nepārtraukti notiek gan plānotās, gan neplānotās autoceļu objektu apsekošanas. Šajā būvniecības sezonā tai skaitā ir inspicētas 9 asfaltbetona rūpnīcas un apsekoti 6 problemātiskie ceļa posmi, kuri tika izbūvēti iepriekšējos gados.

Kā iepriekš jau tika rakstīts – dažos objektos ir konstatētas vairākas neatbilstības un pieņemti lēmumi kā atklātos trūkumus novērst un pašlaik notiek darbs, lai neatbilstības labotu:

  • autoceļa A10 Rīga – Ventspils posmā no 92,84. – 115,3. km vairākās vietās konstatēta palielināta saistes kārtas porainība. Tiek plānota šo posmu demontāža un izbūve no jauna.
  • autoceļa A9 Rīga – Liepāja posmā no 148,59. – 163,28. km atsevišķās vietās konstatēts nepietiekams saistes kārtas biezums, ko plānots kompensēt ar virskārtu. Atsevišķās vietās konstatēti arī saistes kārtas izdrupumi, kuru novēršanai būvuzņēmējs jau veicis labošanas darbus.
  • autoceļa P45 Viļaka – Kārsava posmā no 6,35.-16,54. km (būvniecība pabeigta 2013. gadā), pamatojoties uz iepriekš konstatēto palielināto asfaltbetona apakšējās un virskārtas porainību, veikta atkārtota urbto paraugu noņemšana. Secināts, ka virsmas apstrāde nav nepieciešama, tomēr tiek rekomendēts pagarināt garantijas periodu un reizi gadā veikt objekta apsekošanu, lai laicīgi fiksētu nepieciešamību veikt virsmas apstrādi.
  • autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā no 95,185. – 102,850. km noņemts izlīdzinošās kārtas masas paraugs un konstatēts nedaudz palielināts masas poru saturs. Būvuzraudzībai uzdots novērtēt visu masas paraugu rezultātus, un novērtējumu iesniegt LVC projektu vadītājam turpmāku lēmumu pieņemšanai.

Visas kvalitātes pārbaudes veic LVC Autoceļu kompetences centra sertificētie speciālisti.