Satiksmes ministrs: nākamgad sāks pārbūvēt reģionālo ceļu no Ventspils līdz Ziru pagriezienam (Ventenei)

Šajā būvniecības sezonā Kurzemē tiek sakārtoti vairāki reģionālo autoceļu posmi, ar būvdarbu gaitu šodien iepazinās satiksmes ministrs Uldis Augulis un VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) vadība.

Fotoreportāža no ceļu būvdarbiem Kurzemē ir šeit:

Esošo un potenciālo būvdarbu posmos ministrs un LVC pārstāvji arī tikās ar vietējo pašvaldību pārstāvjiem. Ventspils novada pašvaldības vadību satiksmes ministrs informēja, ka nākamgad plānots uzsākt segas pārbūvi arī reģionālā autoceļa Ventspils – Kuldīga – Saldus (P108) posmā no Ventspils līdz Ziru pagriezienam (3,93.-24,26.km).

“Reģionālā ceļa posms no Ventspils līdz Ziru pagriezienam būs viens no pēdējiem, kas tiks pārbūvēts pateicoties šī perioda Eiropas Savienības fondu finansējumam, darbi tiks līdzfinansēti no ERAF līdzekļiem. Šīs ir vēl viens atgādinājums, ka Latvijai ir jādomā par ilgtspējīgu finansējumu ceļu tīklam no valsts budžeta. Mums ir jāskatās Autoceļu fonda atjaunošanas virzienā,” pauda U.Augulis. Viņš arī informēja, ka 30 gadus veca ceļa posma pārbūves izmaksas tiek lēstas ap 13 miljoniem eiro.

“Ir jādomā arī par savlaicīgu seguma atjaunošanu asfaltētajiem ceļiem. Patlaban to spējam nodrošināt tikai tajos posmos, kas atjaunoti ar ES līdzfinansējumu, bet ja vēlamies, lai ceļi kalpo maksimāli ilgi bez atkārtotas pārbūves, kas maksā ļoti dārgi, būtu jāparedz nauda virskārtas atjaunošanai arī citos posmos. Savlaicīga ceļu uzturēšana atmaksājas,” uzsvēra ministrs.

Melnais segums ceļa posmā šajā posmā tika uzklāts 1970.gadā un kopš tā laika 2004. un 2006. gadā asfalts atjaunots tikai trīs posmos nepilna kilometra garumā. Līdz ar to ceļa vidējais vecums ir 30 gadu, tā tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs.

Vizītes ietvaros U.Augulis iepazinās arī ar darbu gaitu  uz reģionālā autoceļa Kuldīga – Alsunga – Jūrkalne (P119) posmā no Priedaines līdz Ēdolei (2,5.-16,4.km), kur notiek seguma atjaunošanas darbi. Šajā ceļa posmā jau iztīrīti grāvji un caurtekas. Lai nodrošinātu šķērskritumu, veikta profila labošana (ieklāta izlīdzinošā asfalta kārta 5 cm biezumā), patlaban notiek 13 pasažieru pieturvietu platformu demontāža un atjaunošana. Šonedēļ sāks klāt asfalta virskārtu. Vēl plānots uzstādīt drošības barjeras (kopējais garums 580 m) un uzklāt horizontālo marķējumu. Darbus veic SIA Binders, to līgumcena 1,65 milj. eiro (ar PVN). Būvdarbus plānots pabeigt šovasar.

Savukārt uz valsts vietējā ceļa Zlēkas – Piltene (V1309) vietējo autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros vairāk nekā 10 km garumā (4,16.-14,73.km) tiek veikta grants seguma sakārtošana un sagatavošana dubultai virsmas apstrādei. Šajā posmā mitrajās, siltajās ziemās un pavasaros transporta ietekmē strauji veidojās satiksmei bīstamas bedres. Tagad grants ceļš ir pastiprināts, sakārtota ūdens atvade, iztīrīti grāvji un caurtekas. Pēc dubultās virsmas apstrādes ceļa posms iegūs melnu segumu, tomēr ceļa nestspēja nebūs tāda kā asfaltbetona ceļam. Taču tas neputēs un būs daudz komfortablāks. Darbus šajā posmā veic SIA Ostas celtnieks, to līgumcena ir 1,26 milj. Eiro (ar PVN). Būvdarbus plānots pabeigt vasaras beigās.

Kā zināms šogad, pateicoties papildu finansējumam no valsts budžeta, tiks atjaunoti vairāk kā 400 km vietējās nozīmes autoceļu, kuri pārsvarā ir ar grants segumu.

Vizītes laikā Kurzemē satiksmes ministrs Uldis Augulis un VAS Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs Jānis Lange tikās ar Ventspils novada domes priekšsēdētāju Aivaru Mucenieku, Vārves pagasta pārvaldes vadītāju Gunitu Ansoni, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu un Īvandes pagasta pārvaldes vadītāju Andu Upleju.