Puteņa laikā uz valsts galvenajiem autoceļiem pieļaujamais sniega biezums 6 cm vietām līdz 12 cm; Autoceļu brauktuves pilnībā tiks attīrītas tikai pēc snigšanas beigām

Mainīgos laika apstākļos (ilgstoša snigšana, putenis, vējš) braukšanas apstākļi starp dažādām ceļu uzturēšanas klasēm atšķiras, jo tiek uzturēti prioritārā secībā. Vispirms tiek tīrīti no sniega A uzturēšanas klases autoceļi, pēc tam attiecīgi A1, B un C, D uzturēšanas klases autoceļus no sniega attīra kā pēdējos pēc snigšanas beigām. VAS Latvijas autoceļu uzturētājs savu iespēju robežās ir gatavi maksimāli ātri reaģēt, lai brauktuves attīrītu no sniega un nodrošinātu ceļu caurbraucamību un satiksmes kustību.

Sniega biezums uz autoceļa brauktuves A un A1 uzturēšanas klases autoceļiem var būt 6 cm biezumā, atsevišķās vietās puteņa laikā sniega sanesuma biezums pieļaujams līdz pat 12 cm.

Savukārt B uzturēšanas klases autoceļiem pieļaujamais sniega biezums uz brauktuves mainīgos laika apstākļos ir 8 cm, atsevišķās vietās puteņa laikā līdz 16 cm, C uzturēšanas klasei attiecīgi 10 cm un 20 cm, D uzturēšanas klases autoceļiem pieļaujamies sniega biezums netiek normēts.

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs A uzturēšanas klases autoceļa brauktuves no sniega attīra trīs stundu laikā, A1 uzturēšanas klasi četru stundu laikā, B uzturēšanas klasi sešās stundās, C uzturēšanas klasi 18 stundās, D uzturēšanas klasei laiks netiek normēts. Laiku skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt līdz brīdim, kad autoceļa brauktuve attīrīta no sniega.

Valsts galveno un reģionālo autoceļu vizuālais raksturojums mainīgos un pastāvīgos laika apstākļos pieejams šeit .

Uzturēšanas klases tiek noteiktas atkarībā no ceļu klasifikācijas (galvenais, reģionālais, vietējais), satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa un sociālekonomiskās nozīmes.

Autoceļu uzturēšana ziemā tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli“.

Vietām ir iespējami lokālie aizputinājumi, tādēļ aicinām autovadītājus izvēlēties piemērotu ceļa un laika apstākļiem braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci starp priekšā braucošiem transportlīdzekļiem.

Aicinām ceļu lietotājus iesaistīties un informēt par novēroto bīstamību satiksmes drošībai, zvanot uz Satiksmes informācijas centra diennakts tālruni 8000 5555. Tādējādi nodrošinot informācijas nodošanu atbildīgajiem ceļu uzturēšanas dienestiem operatīvākai rīcībai.

 Par LAU:

LAU visā valsts teritorijā, izņemot Rīgas pilsētu, veic valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbus, kā arī būvmateriālu – dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavotās smilts ražošanu.

LAU veic ikdienas uzturēšanas darbus uz vairāk nekā 900 tiltiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem vairāk nekā 8 000 km autoceļu ir ar melno segumu un gandrīz 12 000 km ir grants autoceļu.