Puse iedzīvotāju ir novērojuši autoceļu remontdarbu pieaugumu

52% iedzīvotāju uzskata, ka pēdējo trīs gadu laikā ir pieaudzis remontu apjoms uz valstsautoceļiem, par to liecina šā gada sākumā veiktā iedzīvotāju aptauja. 8% iedzīvotāju uzskata, karemontdarbu apjoms ir samazinājies, bet 31% iedzīvotāju uzskata, ka tas nav mainījies. 9%iedzīvotāju nebija atbildes uz šo jautājumu.

45% iedzīvotāju arī uzskata, ka Latvijas valsts autoceļu stāvoklis pēdējo trīs gadu laikā iruzlabojies. 23% iedzīvotāju uzskata, ka tas ir pasliktinājies, 28% iedzīvotāju uzskata, ka tas navmainījies, bet 4% iedzīvotāju nebija atbildes uz šo jautājumu.

Iedzīvotāju aptauju veica Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS šā gada sākumā,aptaujā piedalījušies 1005 respondenti no visas Latvijas.