Pie Sabiles ceļa izkustējušās zemes masas sver 12 000 tonnas. Pabeigta papildu projektēšana

Ir pabeigta papildu projektēšana būvdarbiem autoceļa Līga–Kandava–Veģi (P130) posmos aiz viesu nama Imulas Sabiles virzienā(13,95.-14,25. km) un aiz ceļa labajā pusē esošā stāvlaukuma Sabiles virzienā (14,8.-15,3. km),kur kopš šī gada janvāra bija noteikts tehnoloģiskais pārtraukums.

Pagājušā gada rudenī, pēc spēcīgām lietavāmbūvnieki bija spiesti pārtraukt būvdarbus, jo grunts pārmitrinājuma dēļ sakustējās virs ceļa esošā nogāze un zemes masas sāka slīdēt lejā uz ceļa.

Izkustējušos zemes masu svars ir aptuveni 12 000 tonnas, kas ir līdzvērtīgi 200 piekrautu dzelzceļa vagonu svaram. Lai garantētu autobraucēju un būvnieku drošību, satiksme un darbi šajā ceļa posmā tika pārtraukti, lai veiktu papildu ģeoloģisko izpēti un projektēšanu.

Minētais ceļa posms ir sarežģīts no inženiertehniskā viedokļa, tas atrodas pa vidu nogāzeiRemontdarbi bija nepieciešami, jo ceļa nogāzē veidojās izskalojumi, kuru dēļ bija slēgta viena brauktuves josla un jau pirms vairākiem gadiem izbūvēta atbalstsiena noslīdeņa balstīšanai laika gaitā bija pietuvojusies pārāk tuvu brauktuvei.

Jau plānojot būvdarbus, šajā objektā tika veikta īpaši rūpīga izpēte un projektēšana, tika veiktas papildu ģeoloģiskās ekspertīzes, ņemot vērā iespējamus noslīdeņus abās ceļa pusēs.

Šobrīd abi minētie posmi ir izbūvēti līdz pirmajai šķembu kārtai jeb līdz segas pamatam un ir praktiski gatavi seguma izbūvei. Lai nodrošinātu efektīvu risinājumu un kvalitatīvu būvniecībutika piesaistīti papildu speciālisti. Papildu ģeoloģisko ekspertīzi veica a/s BMGS, bet projektēšanuSIA Polyroad.

Šobrīd ir pabeigti papildu projektēšanas darbi atbalsta sienai. Tās būvniecība, tajā skaitā arī asfalta seguma ieklāšana abos minētajos posmos, varētu atsākties maijā.

Jāatzīmē, ka atbalsta siena ir paredzēta tikai pirmajam no posmiem, būs 120 m gara un 4 maugsta, ar 3,5 m augstu virszemes daļu. Konusveidīgās sienas biezums būs 2,5 m pie pamatnesun 1 m tās augšdaļā. Otrajā no posmiem lejpus ceļam tiks veidots uzbērums, kas sastāvēs no ģeotekstila audumā ietītas smilts. Šim uzbērumam ir jāpasargā paša ceļa varbūtēja noslīdēšana.

Būvdarbus ir plānots atsākt tiklīdz iestāsies piemēroti laika apstākļi. Iespējams, tas varētu notikt jau aprīļa vidū, un, ja laika apstākļi būs labvēlīgi, būvdarbi varētu tikt pabeigti līdz maija beigāmun līdz ar to arī atjaunota autotransporta satiksme.