Pārbūvēts tilts pār Mazo Juglu Suntažos; vairākiem tiltiem un caurtekām atjauno konstruktīvos elementus

 

Tuvojas nobeigumam tilta pār Mazo Juglu pārbūve 47,7. km uz autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) Suntažos. Tilts ir uzbūvēts pilnībā no jauna jaunā vietā, 900 m garā posmā ir iztaisnota arī autoceļa trase. Atjaunots arī vecais tilts un turpmāk būs paredzēts vien gājējiem.

Vecais tilts iepriekš bija sliktā tehniskā stāvoklī un ar ierobežotiem gabarītiem, būvēts 1959. gadā. No jauna uzbūvētais ir vienlaiduma saspriegtā dzelzsbetona tilts. Būvdarbus veica SIA Viadukts, to līgumcena ir 897 tūkstoši eiro, un finansējums nāk no valsts budžeta.

Tikmēr Kurzemē vairākiem tiltiem tiek veikti atjaunošanas remontdarbi. Konstruktīvie elementi jau atjaunoti tiltam pār Bārtu 1,4. km uz autoceļa Nīca–Otaņķi–Grobiņa (V1222) un tiltam pār Elkšķeni 9,7. km uz autoceļa Pope–Elkšķene–Tārgale (V1329). Tagad remonts sāksies diviem tiltiem pār Užavu – 9,6. km uz autoceļa Ventspils (Leči)–Grobiņa (P111) un 30,3. km uz autoceļa Kuldīga–Alsunga–Jūrkalne (P119). Darbi Kurzemes pusē noslēgsies ar Paksītes caurtekas atjaunošanu 119,3. km uz autoceļa Rīga(Skulte)–Liepāja (A9).

Sarežģītākie darbi paredzami Paksītes caurtekai, virs kuras ir 7 m augsts uzbērums. Šī caurteka sastāv no vairāku posmu trim paralēlām caurtekām ar katras diametru 1 m. No tām viena ir aizsērējusi, bet visas kopumā ir skāris pērn lietavu rezultātā radies izskalojums, kā rezultātā caurteku gali ir nosēdušies. Remontdarbu laikā abpus ceļam tiks atjaunoti arī caurteku grodi, bet remonts kopumā aizņems trīs mēnešus.

Arī Kurzemes tiltu atjaunošanas darbus veic SIA Viadukts, un to līgumcena ir 163 tūkstoši eiro. Finansējums nāk no valsts budžeta.