Pabeigts bedru masveida remonts uz galvenajiem ceļiem; salabotas bedres 90 tūkst. m2 platībā

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs ir pabeidzis bedru masveida remontu uz valsts galvenajiem un svarīgākajiem reģionālajiem asfaltētajiem autoceļiem jeb uz tiem autoceļiem, kuriem ir noteikta augstākā – A uzturēšanas klase. Bedres saremontētas 90 tūkstošu kvadrātmetru platībā.

Pērn bedres uz A klases ceļiem tika saremontētas aptuveni 205 tūkstošu kvadrātmetru platībā. Samazinājums par vairāk nekā divām reizēm skaidrojams ar intensīvajiem būvniecības un rekonstrukcijas darbiem uz A klases ceļiem, kā rezultātā arī bedru apjoms pēdējo gadu gaitā samazinās.

Bedru remonts turpinās A klases posmos, kas ir avārijās stāvoklī un kur darbu realizācijas termiņš nav normēts, kā arī uz B uzturēšanas klases autoceļiem, kur remontdarbi jāpaveic līdz 15.jūnijam. Savukārt uz C un D uzturēšanas klases autoceļiem bedru masveida remonts jāpabeidz līdz 1.jūlijam. Bedres, kuras rodas no jauna, tiek remontētas visa gada garumā.

Bedru remontam visplašāk izmanto šķembas un bitumena emulsija tehnoloģiju. Šī ir piemērota metode autoceļu segumiem ar augstu bojājumu pakāpi. Savukārt karstā asfaltbetona tehnoloģiju galvenokārt izmanto, lai remontētu bedres uz relatīvi jauniem asfalta segumiem.

Valsts autoceļi ir sadalīti dažādās uzturēšanas klasēs (A – augstākā uzturēšanas klase, B, C, D – zemākā uzturēšanas klase) un tiek uzturēti prioritārā secībā. Uzturēšanas klases ir noteiktas ņemot vērā autoceļu klasifikāciju – valsts galvenie, reģionālie, vietējie autoceļi, kā arī transportlīdzekļu satiksmes intensitāti.

Remontdarbu vietās tiek noteikti īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Lokāli tiek sašaurināta brauktuve un ierobežots braukšanas ātrums. Aicinām autovadītājus ievērot ātruma ierobežojumus un distanci starp transportlīdzekļiem.

LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem vairāk nekā 8 000 km autoceļu ir ar melno segumu un gandrīz 12 000 km ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem.

Miks Lūsis

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs,

sabiedrisko attiecību speciālists

Tālrunis: 28682038

e-pasts: miks.lusis@lau.lv

www.lau.lv