Pabeigta seguma atjaunošana vairākos reģionālās nozīmes ceļu posmos

Valsts budžeta papildu piešķirto 75 miljonu eiro ietvaros atjaunots segums uz vairākiem reģionālo autoceļu posmiem. Būvdarbu ietvaros veikts iesēdumu remonts, profila labošana, virsmas apstrāde, ūdens novades sistēmas sakārtošana, autobusu pieturvietu atjaunošana, kā arī citi darbi.

Seguma atjaunošanas darbi veikti:

  • Viļāni-Ružina-Malta (P59) posmā no krustojuma ar autoceļu Silmala-Kruki (V582) līdz Maltai (22,75. – 29,0.7 km);
  • Inciems-Sigulda-Ķegums (P8) posmā no krustojuma ar autoceļu Pādes-Tūžas (P65) līdz Sidgundai (36,97. – 42,41. km);
  • Ludza-Briģi-Zilupe (P136) posmā no Skriņiem līdz krustojumam ar autoceļu Ploski-Zilupe-Šķaune_Ezernieki (P52) (16,43. – 28,12. km).