Pabeigta seguma atjaunošana ceļa Rēzekne–Dagda posmā no Janopoles līdz Rečeņiem

Pirms termiņa beigušies periodiskās uzturēšanas ietvaros veiktie būvdarbi valsts reģionālā autoceļa Rēzekne–Dagda (P55) posmā no Janopoles Griškānu pagastā līdz Rečeņiem Čornajas pagastā (6,10.-10,38. km) Rēzeknes novadā.

Seguma atjaunošanu par valsts budžeta līdzekļiem kopš jūnija veica SIA Ceļi un tilti, darbu līgumcena bija 912 tūkstoši eiro (ar PVN).

Atjaunotais posms iepriekš visā ceļā bija vissliktākajā tehniskajā stāvoklī, vietām ar dziļiem iesēdumiem un satiksmei bija kļuvis jau bīstams. Melnais segums šim ceļam izbūvēts pirms 40 gadiem, pirms 25 gadiem veikta virsmas apstrāde visā garumā un dažviet – pirms 15 gadiem.

Būvdarbu gaitā šovasar tika nofrēzēta asfalta virskārta un pastiprināti segas pamati, atsevišķās vietās palielināts ceļa platums un ieklātas divas asfalta kārtas. Uzlabota arī ūdens novades sistēma un ceļa redzamības apstākļi, atjaunotas nomales un sabiedriskā transporta pieturvietas.

Jau pērn šajā ceļā par valsts budžeta līdzekļiem tika atjaunots deviņu kilometru posms no Rečeņiem līdz Dukstigalam pie Rāznas ezera (10,38.-19,00. km) ar līgumcenu 1,045 miljoni eiro.