Nomas tiesību izsole

Nomas objekts – valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” nekustamais īpašums – autobusu pieturvietas paviljons valsts reģionālā autoceļa P128 Sloka – Talsi 9,5. km. Telpas ar kopējo platību 82,4 m2.

Būves kadastra apzīmējums: 90660040808003

Adrese: Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, „Autopietura”.

Nomas tiesību izsole notiks 2014. gada 17. septembrī, Gogoļa ielā 3, Rīgā, apspriežu zālē – 165. kabinetā, plkst.14.00.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – 5 darba dienas.

Nomas tiesību izsoles noteikumi un 1. un 2. pielikumi.