Neretā atklāj ceļa posmu, kas sakārtots Latvijas un Lietuvas ceļu administrāciju sadarbības projekta ietvaros

Šodien Neretā tika atklāts pirmais no trim ceļu posmiem, kas šogad tiek sakārtoti Latvijas un Lietuvas ceļu administrāciju sadarbības projekta ietvaros ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (INTERREG) 2014 – 2020 gadiem līdzfinansējumu.

Fotoreportāža no Neretas:

“Trīs ceļu posmi Lietuvas pierobežā šogad tiek sakārtoti, pateicoties tam, ka VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) speciālisti uzņēmās iniciatīvu, aizstāvēja projektu un piesaistīja papildu 4,5 miljonus eiro no INTERREG programmas. Tā rezultātā šogad mēs sakārtosim papildus vēl 25 kilometrus autoceļu. Protams, liela loma šeit ir arī mūsu labai sadarbībai ar kaimiņiem – Lietuvas ceļu administrāciju,” šodien, pateicoties kolēģiem par darbu, uzsvēra VAS Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs Jānis Lange.

“INTERREG projekta ietvaros tiek sakārtoti reģionālie un vietējās nozīmes autoceļi, kas ir īpaši būtiski, jo ceļos ar nelielu satiksmes intensitāti pēdējos gados tika ieguldīts maz, un šis ir pirmais gads, kad arī no valsts budžeta vietējās nozīmēs autoceļiem ir novirzīts ievērojams finansējums – vairāk kā 30 miljoni eiro,” atklājot atjaunoto ceļa posmu, uzsvēra satiksmes ministrs Uldis Augulis. “Arī nākamajos gados ir jāturpina uzlabot mobilitāti reģionos, ieguldot tai skaitā arī vietējo autoceļu tīklā,” pārliecināts ministrs.

Sadarbības projekta ietvaros, no Neretas līdz Lietuvas robežai tika atjaunoti vairāk nekā pieci kilometri ceļa: valsts reģionālā autoceļa Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta) (P75) posms no 56,09 līdz 60,50 km un valsts vietējā autoceļa Nereta – Sleķi (V961) posms no 0,00 līdz 1,20 km. Tika izbūvēta šķembu izlīdzinošā kārta un veikta 3,5 kārtu un dubultā virsmas apstrāde, kā rezultātā visu ceļa posmu sedz melnais segums. Nodalījumu josla ir attīrīta no krūmiem, sakārtota ūdens novade – izrakti grāvji un izbūvētas vienpadsmit caurtekas. Atjaunots arī šajā posmā esošais lopu tunelis.

Darbus posmā no Neretas līdz Lietuvas robežai veica CBF SIA Binders, projekta izmaksas ir 1 452 480,70 (ar PVN 21%), no tiem 85% sedz INTERREG.

Līgums par sadarbību starp VAS Latvijas Valsts ceļi un Lietuvas ceļu administrāciju tika parakstīs šā gada februārī. Kopējās projekta ietvaros veicamo ceļu remontdarbu izmaksas Latvijas pusē ir 6,14 milj. eiro (ar PVN), no tiem 4,49 miljoni ir programmas līdzfinansējums. Tikpat liels līdzfinansējums ir arī Lietuvas pusē plānotajiem remontdarbiem.

Projekta ietvaros veicamajiem autoceļu remontdarbiem ir jābūt pabeigtiem līdz 2019. gada vasarai, taču gandrīz visos posmos būvdarbus paredzēts pabeigt jau 2018. gada rudenī. Būvdarbi notiks uz vairāk kā 45 kilometriem autoceļu abpus robežai.

Latvijā darbi notiek sekojošos autoceļu posmos:

– Ezere – Embūte – Grobiņa (P106) posmā no 0,07. līdz 13,95. km, kur tiks atjaunota asfaltbetona sega un tilts pār Zaņas upi;

– Bauska – Bērzi – Lietuvas robeža (V1028) posmā no 7,44. līdz 14,62. km, kur grants segumam tiks veikta virsmas apstrāde, kā rezultātā posmam būs melnais segums;

– Jēkabpils – Lietuvas robeža (P75) posmā no 56,08. līdz 60,50. km un Nereta–Sleķi (V961) posmā no 0,10. līdz 1,15. km, kur pēc virsmas apstrādes grants segumu  nomainīs melnais segums.

Lietuvas pusē remontdarbi tiek veikti uz autoceļiem:

– Mažeiķi – Latvijas robeža (163) posmā no 0,0. līdz 9,209. km;

– Žeimelis – Vileišiai – Latvijas robeža (2912) posmā no 0,0. līdz 5,1. km;

– Pandelis – Suvainiškis – Latvijas robeža (3647), posmā no 13.3 līdz 18.3 km.

Informāciju sagatavoja VAS Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa.