Ludzas novada Blontu pagastā slēgta satiksme pār Čodarānu upi

Ludzas novada Blontu pagastā uz vietējā autoceļa Malzūbi–Istalsna–Perekļi (V506) (16,30. km) sāk pārbūvēt tiltu pār Čodarānu upi. No šodienas līdz būvdarbu beigām 2023. gada sākumā tilts būs slēgts satiksmei, to organizēs pa apbraucamajiem ceļiem Briģi–Krivanda–Cibla–Seļekova (V508), Kārsava–Ludza–Ezernieki (P49) un Seļekova–Degļova–Goliševa (V507). Savukārt gājēju kustībai uzstādīs pagaidu tiltu.

1961. gadā būvēto tērauda siju tiltu ar koka klāju nojauks un tā vietā izbūvēs jaunu monolītu dzelzsbetona caurteku. Darbu ietvaros uzbūvēs caurtekas pamatus, kā arī pārgāznes konstrukciju, kas nepieciešama, lai saglabātu augštecē esošā uzstādinājuma ūdens līmeni. Pirms uzsākt pārbūves darbus, uzstādinājumu pie tilta pakāpeniski nolaidīs, un būvdarbu laikā saglabāsies dabīgā upes caurplūde. Pēc darbu pabeigšanas ūdens tiks uzpludināts, atjaunojot līmeni, kāds bijis pirms pārbūves.

Izbūvēs arī uzbērumu, nostiprinās nogāzes un gultni. Pārbūvētajā posmā uzstādīs drošības barjeras un veiks nepieciešamos labiekārtošanas darbus.

Būvdarbus veic SIA Būvinženieris par līgumcena 520 058,80 (ar PVN). Pārbūves projekta autors ir SIA Projekts 3, būvuzraudzību veic SIA Būvju profesionālā uzraudzība.