Latvijas Valsts ceļi piedalās projektā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” 30.06.2014. ir noslēgusi līgumu Nr.KPFI-15.3/52 ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds” par projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VAS “Latvijas Valsts ceļi”” īstenošanu. Projektā, nomainot esošos gaismekļus pret energoefektīviem LED gaismekļiem administratīvajā ēkā Torņa ielā 7/9, Rīgā un laboratorijas ēkā Rencēnu ielā 1a, Rīgā, plānots sasniegt oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu vismaz 18239,96 kgCO2 gadā.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS www.varam.gov.lv un www.lvif.gov.lv.