Latvijas Valsts ceļi piedalās projektā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”

Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai VAS„Latvijas Valsts ceļi”” (Nr.KPFI-15.3/52) ietvaros VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2014.gada 28.novembrī noslēdza līgumu ar SIA „Moduls Interjers” par esošo gaismekļu nomaiņupret energoefetīviem LED tehnoloģijas gaismekļiem administratīvajā ēkā Torņa ielā7/9, Rīgā un laboratorijas ēkā Rencēnu ielā 1A, Rīgā. Darbus plānots pabeigt līdz 2015.gada 26.janvārim.

Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

Vairāk informācijas www.varam.gov.lv un www.lvif.gov.lv.