Latgalē atjaunos piecus tiltus

Noslēgts būvdarbu līgums par piecu tiltu konstruktīvo elementu un brauktuves atjaunošanu:

uz tilta pār Dubnu (112,9. km) Špoģos uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13),

uz tiltiem par Iču (39,2. km) uz Rēzeknes un Balvu novadu robežas un Vārnieni (59,8. km) un Bolupi (65,28. km) Rugāju novadā uz autoceļa Rēzekne–Gulbene (P36),

uz tilta pār Neretu (4,73. km) uz autoceļa Trepe–Poļakas (V817) Krustpils novadā.

Darbi šoruden uzsākti uz tiltiem pār Vārnieni un Bolupi. Uz tilta pār Neretu darbi sāksies novembra beigās, savukārt uz pārējiem tiltiem – atbilstošos laika apstākļos pavasarī. Patlaban Bolupes tilta pieejās ir noteikts ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h.

Visiem šiem tiltiem ir paredzēta seguma dilumkārtas atjaunošana un betona konstrukciju bojājumu novēršana, bet tiltam pār Neretu – brauktuves koka klāja un laiduma siju aizsargpārklājuma atjaunošana.

Līgums noslēgts ar SIA 8CBR par kopējo līgumcenu 321,5 tūkstoši eiro (ar PVN), ko sedz no valsts budžeta līdzekļiem.