Izaicinājums – uzturēt ceļus esošajā stāvoklī

Pēdējo divu gadu laikā finansējums autoceļiem Igaunijā ir samazinājies, tāpēc fokuss vērsts uz esošā ceļu tīkla saglabāšanu.

Šogad Igaunijā kopumā dažāda veida darbu noritēs 1060 kilometru garumā, kas ir par vairāk nekā 300 kilometriem mazāk nekā 2023. gadā. Lielu uzsvaru plānots likt uz zaļajiem iepirkumiem, lai ceļu uzturēšanā iekļautu videi draudzīgākus materiālus un samazinātu radītās CO2 emisijas. Nākotnē plānots dot priekšroku vietējo materiālu izmantošanai ar mazāku CO2 emisiju, palielināt asfalta maisījumu un frēzēšanas putekļu pārstrādi zemākā temperatūrā, kā arī veicināt būvniecības tehnikas un būvniecības transporta pāreju uz alternatīvām degvielām, tā paziņojumā norādījis Transporta aģentūras ģenerāldirektors Prīts Sauks. Igaunijā valsts ceļu tīklā ietilpst gandrīz 17 tūkst. km. Par to, kādi izaicinājumi sagaida šogad Autoceļu avīzei intervijā Igaunijas Transporta Administrācijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas Ceļu uzturēšanas plānošanas vadītājs Tarmo Mottus.

Kāds ir 2024. gada finansējums valsts ceļiem Igaunijā un kā tas ir mainījies salīdzinājumā ar 2023. gadu?

Finansējums mūsu valsts ceļiem 2024. gadā ir 153 miljoni eiro, no kuriem 41 miljons eiro ir no dažādiem Eiropas Savienības (ES) fondiem un 112 miljoni eiro nāk no valsts budžeta. Tas ir mazāk nekā 2023. gadā, kad budžets valsts ceļiem Igaunijā bija 202 miljoni eiro. Šajā summā ir iekļautas visas ceļu apsaimniekošanas izmaksas, tostarp 45 miljoni eiro ceļu uzturēšanai un astoņi miljoni eiro sagatavošanas darbiem – projektēšana un zemes iegāde.

Kāds būs darba apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem?

Darbi Igaunijas valsts ceļu tīklā2024. gadā aptvers 1060 km ceļu, tas ir mazāk nekā pagājušajā gadā, kad tie bija 1381 km, un arī 2022. gadā, kad darbi notika 1674 km valsts ceļu. Tas ir likumsakarīgi, jo kopš 2021. gada finansējums autoceļiem ir samazinājies, tāpēc esam varējuši veikt mazāk darbu.

Tā kā šogad ir zemākais finansējums autoceļiem pēdējo gadu laikā, kāda ir stratēģija turpmākajiem gadiem, lai saglabātu/uzturētu ceļu tīklu?

Mēs koncentrēsimies uz darbiem, kas palīdzēs saglabāt esošo ceļu tīklu. Esam samazinājuši ceļu tīkla attīstības darbus un ceļu rekonstrukcijas darbu apjomu, tostarp projektus, kas saistīti ar ceļu satiksmes drošību un ilgtspējīgu mobilitāti. Mēs esam samazinājuši arī grants ceļu remontdarbu apjomu.

Kādi darbi un uz kuriem ceļiem šogad notiks?

Būvniecības apjoms šogad ir nedaudz mazāka kā iepriekšējos gados, taču ceļu uzturēšana un satiksmes drošības nodrošināšana joprojām ir mūsu prioritāte. Ņemot vērā finansējuma apjomu, mēs vairāk koncentrēsimies uz darbiem, kas palīdzēs uzturēt jau esošo valsts ceļu tīklu. Šogad mēs veiksim atjaunošanas darbus uz galvenajiem autoceļiem 89 km garumā un virsmas seguma uzlabošanas darbus uz pamata un sekundārajiem autoceļiem 778 km garumā. Parasti virsmām izmantojam visvienkāršāko tehnoloģiju – uzklājam vienu bitumena emulsijas kārtu un pārklājam to ar drupinātu granītu. Šogad remontēsim arī 159 km grants ceļu un 18 tiltus. Pabeigsim rekonstrukcijas darbus 19 km ceļa posmos.

Vai plānojat ieguldīt līdzekļus arī satiksmes drošības objektos vai gājēju un velosipēdistu infrastruktūrā?

Jā, mēs īstenosim 26 ar satiksmes drošību un ilgtspējīgu mobilitāti saistītus projektus, kuru kopējās izmaksas būs 3,1 miljons eiro. Plānots likvidēt ar arī 17 satiksmei bīstamas vietas. Šo darbu gaitā pārbūvēsim krustojumus, uzlabosim gājēju pārejas, nomierinām satiksmi bīstamās vietās utt. Deviņi projekti ir paredzēti ilgtspējīgas mobilitātes uzlabošanai. Šo darbu gaitā mēs izbūvējam gājēju un velosipēdistu infrastruktūru, kā arī uzlabojam sabiedriskā transporta pieturvietu pieejamību.

Kādi ir lielākie projekti, kas pašlaik tiek realizēti Igaunijas valsts ceļu tīklā?

Šogad darbi turpināsies pie autoceļu Sauga–Pērnava un Pērnava–Ūulu 2+2 ceļu posmu pārbūves, kā arī autoceļu Kunda–Pada un Koeru–Kapu rekonstrukcijas. No objektiem, kas uzsāksies šogad, var pieminēt Tallinas apvedceļa Kanamas viadukta būvniecību un ceļa posma Libatse–Nurme 2+2 būvniecību. Kā arī valsts ceļu tīklā tiks pārbūvēti krustojumi un ar tiem saistītie satiksmes mezgli.

Vai jūs arī saskatāt kādas problēmas – globālas/vietējas?

Finansējums ceļu uzturēšanai Igaunijā joprojām ir zemā līmenī. Līdz ar to mūsu izaicinājums ir uzturēt esošo ceļu tīklu pēc iespējas labākā stāvoklī.