Informācija par valsts autoceļu aprīkojumam 2013. gadā nodarītajiem zaudējumiem

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” ir apkopojusi zaudējumus, kas 2013. gada 12 mēnešos nodarīti valsts autoceļu aprīkojumam un tie ir EUR 656,4 tūkstoši, kas ir vairāk nekā 2012. gada šajā pašā periodā EUR 597,9 (420,2 tūkstoši latu).

Valsts autoceļu aprīkojuma lielākie zaudējumi ir šādi:

 • bojātas vai nozagtas 1874 ceļa zīmes (EUR 150,9 tūkstoši),
 • bojāti 1527 ceļa zīmju stabi (EUR 84,6 tūkstoši),
 • bojāti vai nozagti 4215 signālstabiņi (EUR 126,0 tūkstoši),
 • bojāti 3575 m aizsargbarjeru (EUR 208,0 tūkstoši),
 • salauzti vai nozagti 59 autobusu pieturu soliņi (EUR 7,6 tūkstoši),
 • salauztas vai nozagtas 840 soliņu latas (EUR 7,9 tūkstoši),
 • bojāti 124 m tiltu margu (EUR 16,2 tūkstoši),
 • bojāti 38 autobusu pieturvietas paviljoni (EUR 18,9 tūkstoši),
 • bojāti vai nozagti 868 m gājēju nožogojuma (EUR 7,5 tūkstoši),
 • bojāti 10 apgaismes stabi (EUR 15,0 tūkstoši),
 • piesārņota grunts CSN rezultātā (EUR 3,6 tūkstoši),
 • bojāti 5 luksofori (EUR 5,6 tūkstoši).

Kā parasti, lielākie zaudējumi ceļu aprīkojumam nodarīti lielo pilsētu tuvumā – Rīgas nodaļas ceļos (EUR 207,6 tūkstoši), Ogres nodaļas ceļos (EUR 45,1tūkstoši), Cēsu nodaļas ceļos (EUR 41,2 tūkstoši).

Vismazākie postījumi ceļu aprīkojumam nodarīti Balvu nodaļas ceļiem (EUR 5282).

Saņemtas kompensācijas no vainīgajiem un apdrošināšanas sabiedrībām EUR 81922.