Greiļu kalnam starp Kandavu un Sabili tiek projektēta pamatīga atbalsta siena un drenāžas sistēma; šogad noasfaltēs otru braukšanas joslu

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu ceļa konstrukciju, autoceļa Līgas–Kandava–Veģi (P130) posmam 13,95.-14,25. km tiek projektēta pamatīga atbalsta siena un drenāžas sistēma.

Pirmais mēģinājums stiprināt nogāzi šajā autoceļa posmā tika veikts pagājušā gadsimta 60. gados. Tomēr, neskatoties uz to, kalna nogāze turpināja noslīdēt un vairākus gadus satiksme tur notika tikai pa vienu joslu. Kalns sastāv no dažādu iežu slāņiem un avotiem, un tāpēc ir nestabils.

2014. gadā tika uzsākti jauni rekonstrukcijas darbi, kuri paredzēja stiprināt Greiļu kalna nogāzi. Taču spēcīgu rudens lietavu ietekmē Greiļu kalna zemes masas būvdarbu laikā sakustējās, atdalījās no kalna nogāzes un noslīdēja, atduroties pret ceļa segu. Noslīdējuma zonā darbi tika pārtraukti un brauktuve izbūvēta tikai vienas joslas platumā, otru brauktuves pusi plānojot pabeigt pēc atbalstsienas izbūves.

Divu gadu laikā ir veikta papildu ģeotehniskā izpēte un ekspertīzes. Secināts, ka ir nepieciešams jauns projekts, kas paredzētu lielāku drošības rezervi, kā arī kalnā ir nepieciešams izbūvēt drenāžas sistēmu.

Latvijā ir maz pieredzes šādu problēmu risināšanā, tādēļ LVC konsultējās ar pieredzējušākajiem Latvijas ģeologiem un  būvkonstruktoriem, lai noskaidrotu iespējamos risinājumus. Rezultātā tapa uzdevums papildu padziļinātai ģeotehniskai izpētei, lai noskaidrotu atbilstošu pazemes iežu esamību, kuros varētu noenkurot atbalstsienu, lai iegūtu nepieciešamo papildu drošību. 2015. gada decembrī tika noslēgts ģeotehniskās izpētes līgums ar SIA Firma L4.

Šogad jūnijā ir parakstīts līgums ar SIA JMI birojs par būvprojekta izstrādi. Ir iesniegts un apstiprināts projekta starpziņojums. Ir paredzēts atrast risinājumu ūdens novadīšanai no nogāzes, pēc tam projektēs nogāzes nostiprinājumu atbilstoši tam, cik efektīvi izrādīsies drenāžas pasākumi. Ģeologi noskaidro drenāžas izbūves iespējas. Atkarībā no papildu ģeotehniskās izpētes gaitā iegūtās informācijas tiks precizēts, vai noslīdējuma stabilizācijas un nostiprinājuma pasākumus pagūs veikt jau nākamā gada būvsezonā vai arī tie ir veicami divās stadijās 2017. un 2018. gada būvsezonās.

Ņemot vērā pēdējā ziņojumā ierosināto plānu atbalstsienu būvēt tikai pēc drenāžas pasākumu veikšanas un to efektivitātes izvērtēšanas, ir nolemts jau šoruden sakārtot brauktuvi pilnā platumā.