Autoceļa Gulbene-Balvi-Viļaka remontdarbu posmos iestājas tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarim

Iestājoties autoceļu būvdarbiem nepiemērotiem laika apstākļiem, oktobra beigās sācies tehnoloģiskais pārtraukums reģionālā autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža  (Vientuļi) posmos no Keišiem līdz Kirai (59,6.-63,04. km) un no Gulbenes līdz Kazupei (2,14.-12,68. km).

Posmā no Keišiem līdz Kirai būvdarbi uzsākti šī gada pavasarī. To ietvaros plānots līdz pamatiem pārbūvēt ceļa konstrukciju un ieklāt divas asfalta kārtas, Viļakā izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju, autostāvvietu, pagarināt gājēju ceļu un veloceļu, kā arī uzlabot ceļa apgaismojumu.

Posmā jau ir izbūvēta asfaltbetona apakškārta, lietus ūdens kanalizācija un apgaismojums. Patlaban objektā ir noteikts satiksmes ātruma ierobežojums 50/70 km/h. Pilnībā darbus plānots pabeigt līdz 2020. gada jūnijam, tos veic SIA Ceļi un tilti, līguma summa  –  4,34 milj. eiro (ar PVN), finansējums nāk no valsts budžeta.

Savukārt ceļa pārbūves darbi posmā no Gulbenes līdz Kazupei uzsākti jau 2018. gada rudenī. To ietvaros plānots daļā objekta veikt pilnu ceļa segas konstrukcijas pārbūvi, bet daļā nepilnu – esošā ceļa pamatne netiek mainīta, kā arī ceļa labajā pusē izbūvēt apgaismotu gājēju un velosipēdistu ceļu no Gulbenes līdz Ceļmalām (2,140.-2,685. km) un pārbūvēt tiltu pār Pogupi.

Šovasar, veicot pārbaudi, lokāli (posmos ar nepilno segas konstrukciju) tika konstatētas plaisas asfaltbetona apakškārtā. Bojājumu vietās būvnieks nofrēzēja asfaltbetona apakškārtu, nomainīja zem tās esošo šķembu kārtu un ieklāja jaunu asfaltbetona apakškārtu. Asfaltbetona virskārtas ieklāšanai laika apstākļi vairs nav piemēroti, līdz ar to būvdarbus plānots pabeigt tikai nākamajā pavasarī, kad tiks ieklāta asfaltbetona virskārta, izbūvētas nobrauktuves, veikta apzaļumošana, barjeru uzstādīšana un ceļa zīmju uzstādīšana. Ceļa posmā noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h. Būvdarbus posmā veic SIA 8 CBR, un to līgumcena ir 7,6 miljoni eiro (ar PVN), no kuriem 85 procentus sedz ERAF.