Atsākas būvdarbi uz valsts autoceļiem

Pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma atsākušies būvdarbi valsts ceļu tīklā. Jau šonedēļ turpināsies pērn iesāktie pārbūves darbi uz valsts reģionālā autoceļa Rīgas HES–Jaunjelgava (P85) posmā no krustojuma ar reģionālo autoceļu Bauska–Linde (P88) līdz krustojumam ar valsts vietējo autoceļu Enkurnieki–Birzgale (V979) (40,20.-48,80. km). Remontdarbu posms šķērso Natura 2000 teritoriju un vēlāk, zivju nārsta laikā, darbi būs jāierobežo vai pat jāpārtrauc.

Jau šonedēļ remontdarbi tur tiks uzsākti trijos 500 m garos ceļa posmos un tilta jaunbūves zonā pie Dīriķupītes, satiksme tajos tiks regulēta ar luksoforiem. Tas nepieciešams vecās segas demontāžai un secīgai  jaunu ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūvei. Būvdarbiem ir atvēlētas 240 kalendārās dienas un paredzams, ka tos pabeigs rudenī. Būvdarbus veic AS A.C.B., to līgumcena ir 9 420 724,77 miljoni eiro (ar PVN).

Šonedēļ sāksies arī drenāžas aku remonts uz Rīgas apvedceļa Salaspils–Babīte (A5) Rīgas HES zonā (0,4.-2,0. km) – no Salaspils puses HES virzienā. Līdz ar to tur tiks slēgta kreisā braukšanas josla un satiksme diennakts gaišajā laikā tiks organizēta pa aptuveni 400-500 m gariem posmiem ar luksofora palīdzību. Nakts laikā ierobežojumu nebūs. Šo remontdarbu pasūtītājs ir VAS Latvenergo un tos veic SIA M.A.-Taka, darbus plānots pabeigt līdz 24. martam.