Apauguma likvidēšanas darbu IZSOLES NOTEIKUMI

Valsts autoceļa V388 Alūksne-Kalniena-Gulbene no km 11.750 līdz km 16.520 un 17.720-32.900 (autoceļa  abās pusēs) ceļu zemes nodalījuma joslas (kadastra Nr. 36440030229; 50880010165;50880040301;50440080053;50440110079;50440130106)

apauguma likvidēšanas darbu

IZSOLES NOTEIKUMI