50% iedzīvotāju uzskata, ka valsts autoceļu būvdarbu kvalitāte ir uzlabojusies

Puse jeb 50% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka pēdējo piecu gadu laikā ārpus apdzīvotām vietām esošo valsts autoceļu būvdarbu kvalitāte kopumā ir uzlabojusies, par to liecina pētījumu centra SKDS veiktās Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti. 43% respondentu uzskata, ka būvdarbu kvalitāte ir nedaudz uzlabojusies, savukārt 7% aptaujāto uzskata, ka tā uzlabojusies ievērojami.

Tik pat 7% respondentu uzskata, ka šo būvdarbu kvalitāte ir nedaudz pasliktinājusies, 2% – ka tā ir ievērojami pasliktinājusies. Trešdaļa aptaujāto jeb 34% norāda, ka būvdarbu kvalitāte nav mainījusies. Laukos dzīvojošie respondenti biežāk norādīja, ka ārpus apdzīvotām vietām esošo valsts autoceļu būvdarbu kvalitāte ir uzlabojusies.

Jau vairākus gadus VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) nodrošina visaptverošu kvalitātes uzraudzības procesu, kurā ietilpst arī kvalitātes kontrole. Viens no kvalitātes uzraudzības būtiskākajiem elementiem ir būvuzraudzības komanda – pasūtītāja pārstāvji būvlaukumā, sertificēti būvuzraugi kas tiek izraudzīti konkursa kārtībā. Būvuzraudzību nodrošina būvinženieris ar attiecīgu kvalifikāciju, kā arī ceļu būvuzraugs, kuram šajā̄ objektā būvniecības laikā ir pilnas slodzes darbs.

LVC ir sava akreditēta Ceļu laboratorija, kas veic visu ceļu būvniecības objektu noslēguma pārbaudes kā arī kontrolmērījumus citos būvniecības etapos. LVC realizē arī neplānotas pārbaudes – laboratorijas speciālisti brauc un nebrīdinot ņem būvmateriālu paraugus, tai skaitā asfaltbetona rūpnīcās. Ir jābūt iespējai paņemt visus asfaltbetona izejmateriālus – smilts, šķembu, minerālmateriālu, bitumena vai aizpildītājpulvera paraugus. Šī̄ prasība ir aprakstīta būvdarbu līgumā̄. Tādā veidā tiek pārbaudīts ne tikai gala produkts, bet arī izejmateriāli.

Arī LVC Autoceļu kompetences centra Ceļu laboratorija ir akreditēta atbilstoši starptautiskajam standartam un integrēta kopējā uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmā. LVC ceļu laboratorijas speciālisti veic pārbaudes visos būvniecības objektos uz valsts autoceļiem, kā arī  šos pakalpojumus izmanto pašvaldības un privātie uzņēmēji, kuri vēlas veikt kvalitātes pārbaudes būvniecības objektos. Visi materiālu paraugi tiek īpaši marķēti, tādejādi nodrošinot testu anonimitāti. Veicot pārbaudes laboratorijā, nav zināms, no kādiem konkrētiem objektiem nāk katrs paraugs.

2019. gadā Ceļu laboratorijā kopumā veiktas vairāk kā 11 000 pārbaudes viskozajiem un šķidrajiem bitumeniem, bitumena emulsijas paraugiem, karstā asfaltbetona maisījumiem, minerālmateriālu un asfaltbetona paraugiem.

Kopš 2003. gada LVC ir ieviesta un atbilstoši starptautiskajam standartam sertificēta kvalitātes vadības sistēma, kas palīdz sekot līdzi visam būvniecības procesam, sākot no projektēšanas līdz pat būvdarbu garantijas perioda beigām, kā arī nodrošina efektivitātes palielināšanu.

Sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS Latvijas iedzīvotāju aptauju par autoceļu tīklu veica pērn oktobrī. Aptaujāts tika vairāk nekā tūkstotis Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 75 gadiem visos valsts reģionos.