VAS “Latvijas Valsts ceļi” ir pirmais un pagaidām vienīgais BIS lietotājs, kas visu būvniecības dokumentu apriti realizē šajā sistēmā

VAS Latvijas Valsts ceļi ir vienīgais Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) lietotājs, kurš jau šobrīd visu būvniecības dokumentācijas apriti īsteno vienīgi BIS. To šodien apliecināja Būvniecības Valsts kontroles birojs (BVKB), pasniedzot LVC valdes priekšsēdētājam Jānim Langem apbalvojumu nominācijā “BIS pirmrindnieks nākotnes prasību ievērošanā”.

Plānots, ka jau nākamā gada laikā visā valstī visai ar dažāda veida būvniecību saistītai dokumentācijai jāatrodas BIS – sākot no būvniecības ierosināšanas jeb projektēšanas uzdevuma līdz pat nodošanai ekspluatācijā ar turpmāku būves uzraudzību. Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) un tajā esošos reģistrus pārrauga BVKB, biroja pārziņā esošā tīmekļa vietne www.bis.gov.lv nodrošina publisku informāciju par būvniecību valstī un ir sajūgta ar visām citām elektroniskās informācijas sistēmām valstī.

LVC jau patlaban atbilstoši savai kompetencei nodrošina iesniegumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu par valsts autoceļu būvniecības procesu, tehnisko noteikumu izsniegšanu, kā arī lielu daļu no būvju ekspluatācijas dokumentācijas aprites īsteno BIS – tik lielā mērā, cik to atļauj sistēmas attīstības pakāpe. “Šīs sistēmas lielākā priekšrocība ir darbība reālajā laikā un efektivitāte. Ir samazinājies uzglabājamās dokumentācijas apjoms un nekas nevar pazust. Elektroniskais būvdarbu žurnāls liek visu paveikt termiņā, nav iespējams neko pielabot vai uzlabot. Viss ir kā uz delnas – ik brīdi redzams, caurspīdīgs, uzticams un vienuviet,” sistēmu atzinīgi vērtē LVC vadītājs.

Apbalvošanas ceremonija notiks šodien, 22.novembrī Durbes ielā 4, Rīgā, BVKB rīkotās konferences “BIS – platformas būvniecības procesa digitalizācijai Latvijā” ietvaros.