Valmieras novadā gar valsts vietējo autoceļu patvaļīgi apzāģēti koki

Valmieras novadā valsts vietējā autoceļa Valmiera–Brenguļi–Bikseja (V196) labajā pusē starp Dutku un Bikseju(15,91.–16,05. km) patvaļīgi apzāģēti seši malā augušie koki. VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) Vidzemes reģionālā nodaļa ir nosūtījusi Valsts policijai (VP) iesniegumu, lūdzot noskaidrot vainīgo personu un saukt to pie atbildības par prettiesisku darbību autoceļa nodalījuma joslā.

Notikuma vietu ir apsekojuši Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrības speciālisti, kas ir secinājuši, ka darbi veikti, pārkāpjot koku kopšanas standartus, kā arī darbu izpildītājs nav bijis arborists.

Likums  Par autoceļiem nosaka, ka valsts autoceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir Latvijas Republikas īpašums, kas nodots VSIA Latvijas Valsts ceļi pārziņā. Likumā arī noteikts, ka juridiskām un fiziskām personām, kas veikušas patvaļīgu būvniecību vai citus prettiesiskus darbus ceļu zemes nodalījuma joslā, pēc autoceļa īpašnieka vai tā pilnvarotas personas pieprasījuma jānodrošina uzcelto būvju nojaukšanu un ceļu zemes nodalījuma joslas sakārtošanu, attiecīgos izdevumus sedzot no saviem līdzekļiem.

Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz VSIA Latvijas Valsts ceļi diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa