Tērandē pārbūvē tiltu pār Užavu

Ventspils novada Ziru pagasta Tērandē pārbūvē tiltu uz vietēja autoceļa Alsunga–Tērande–Ziras  (V1269) (14,37. km). Darbus plānots pabeigt šogad oktobra vidū. Satiksme pār tiltu nav slēgta, to organizē pa tilta vienu pusi ar ceļazīmēm. Ātruma ierobežojums darbu vietā ir 30 km/h. Darbi secīgi notiks tilta vienā, pēc tam otrā pusē.

1964. gadā uzbūvētājam tiltam bija ekspluatācijas laikā bojātas margas, nolietojies tilta segums un konstrukcijas, lai novērstu to tālāku bojāšanos, šopavasar sākti pārbūves darbi.

Būvdarbu fotoreportāža. Fotogrāfs Renārs Koris.

Patlaban tilta vienā pusē ir demontētas margas, vecā ietve un brauktuves sega, atsedzot sijas. Darbu turpinājumā atjaunos tilta dzelzsbetona konstrukcijas, ieklās jaunu brauktuves segumu, uzstādīs jaunas margas un aizsargbarjeras uz tilta un pieejās.

Darbu ietvaros atjaunos arī tilta konusus un remontēs sijas. Mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku kustībai pār tiltu izveidos marķētu 1,2 m platu joslu.  

Būvdarbus veic SIA Katleri par līgumcenu 531 143,66 eiro (ar PVN), būvuzraudzību nodrošina AS Ceļuprojekts, projekta autors SIA Vektors T. Darbus plānots pabeigt šāgada oktobrī.