Šogad veiks priekšizpēti sešiem galvenajiem mikromobilitātes infrastruktūras maršrutiem

VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) ir izsludinājusi iepirkumu par potenciālās gājēju un velosipēdistu infrastruktūras trašu priekšizpēti nacionālas nozīmes velosatiksmes savienojumiem Ķegums–Rīga, Bauska–Rīga un Dobele–Rīga. Plānots, ka priekšizpēte tiks veikta 2022.–2023. gadā, atbilstoši Satiksmes ministrijas (SM) izstrādātā informatīvā ziņojuma “Par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību” izvirzītajām prioritātēm.

Pērn uzsākta trašu priekšizpēte maršrutos Carnikava–Rīga, Saulkrasti–Rīga un Valmiera–Rīga, kas šogad noslēgsies. Tādējādi šogad notiks darbs pie sešiem no desmit galvenajiem mikromobilitātes infrastruktūras maršrutiem, kas informatīvajā ziņojumā noteikti kā viena no prioritātēm. Maršrutiem Tukums–Rīga, Jelgava-Iecava, Jēkabpils–Līvāni un Rēzekne–Ludza izpēte notiks nākamajos gados.

Patlaban gājēju–velosipēdistu ceļu iespējamās trases nosauktas orientējoši, definējot virzienus, bet precīzāks trašu izvērtējums un apjoms tiek noteikts trašu priekšizpētēs. Tajās tiek noskaidrots arī būvējamās infrastruktūras novietojums, t.sk. piegulošo zemju robežas, nepieciešamās papildu zemju platības, infrastruktūras tips, plānotās izmaksas, kā arī apzināti iespējamie sarežģījumi, lai turpmāk lemtu par labāko trases novietojumu. 

Prioritātes gājēju un velo ceļu attīstībā noteiktas, ņemot vērā LVC veiktā Pētījuma par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā datus. Galvenie mikromobilitātes infrastruktūras maršruti savieno blīvāk apdzīvotas vietas ar vairāk nekā 5000 iedzīvotājiem.