Šogad plānotie valsts autoceļu remontdarbi Latgales plānošanas reģionā

Latgales plānošanas reģionā dažādi darbi plānoti uz vairāk nekā 200 km ceļu. Lielākā daļa iecerēta valsts reģionālo un vietējo ceļu tīklā. Darbu izpildi un apjomu var ietekmēt būvizmaksu izmaiņas.

Par valsts budžeta finansējumu

Latgales reģionā šajā būvdarbu sezonā uz valsts galvenajiem autoceļiem asfaltbetonu segumu atjaunos kopumā 19 km garumā. Desmit km seguma atjaunos uz Rēzeknes šosejas (A12) no Nirzas līdz krustojumam ar vietējo autoceļu Ploski–Slovāni (V513) (147,10.–157,10. km). Galvenie darbi ir saistīti ar asfaltbetona kārtas atjaunošanu ,t.i., asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana un šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība. Darbus veic SIA Binders par līgumcenu 1 43 349 eiro (ar PVN).

Savukārt autoceļam Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) segumu atjaunos divos posmos: no krustojuma ar ceļu  Ostrovka–Vīgantu stacija (V684) līdz Dubnas upei (105,72.–112,81. km) un no Luboniem līdz pagriezienam uz Grebežiem (94,70.–96,71. km). Galvenie darbi šajos posmos būs asfaltbetona kārtas atjaunošana. Proti, tiks veikta asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana un šķembu mastikas asfalta dilumkārtas būvniecība. Arī šajos posmos būvdarbu veicējs ir SIA Binders un līgumsumma ir 1 257 182 eiro ar PVN.

Deviņiem reģionālo autoceļu posmiem atjaunos asfaltbetona segumu. Piemēram, autoceļa Rēzekne–Gulbene (P36) posmam no tilta pār Ičas upi līdz Kapūne (39,25.–56,43. km), seguma atjaunošana paredzēta arī diviem reģionālā autoceļa Viļaka–Krāslava (P45) posmiem: no Viļakas līdz Bahmatovai (0,00.–6,30. km) un no Dravniekiem līdz Briediņiem (19,80.–23,10. km). Abos posmos paredzēts asfalta profila labošana, dilumkārtas izbūve, pieturvietu platformu labošana, nomaļu izbūve un citi darbi. Darbus veiks SIA Saldus ceļinieks un kopējā līgumsumma ir 1 549 294 eiro (ar PVN). Darbus iecerēts uzsākt maijā.

Darbi šogad turpināsies uz valsts reģionālā autoceļa Kārsava–Krievijas robeža (Aizgārša) (P50) visā tā garumā, kas sākas netālu no pieslēguma galvenajam autoceļam Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) līdz Goliševai (0,00.–15,02. km). Posmos ar asfalta segumu pērn izbūvēta asfalta izlīdzinošā kārta, virskārtu, kā arī veikta virsmas apstrāde. Savukārt posmā ar grants segumu (10,8.–14,8. km) šogad veiks dubulto virsmas apstrādi. Darbus veic personu apvienība I.V. un to līgumcena ir 2 000 000 eiro (ar PVN). Darbus plānots atsākt jūnija sākumā.

Gandrīz desmit kilometru garā posmā uz autoceļa Balvi–Kapūne (P47) no Balviem līdz Madarām (1,40.–11,37. km) arī atjauno segumu. Darbi iesākās jau 2021. gadā, kad nomainīja caurtekas un atjaunoja pasažieru platformas. Šogad vēl jāveic ceļa profila labošanu, dilumkārtas uzklāšanu un nomaļu uzpildīšanu. Būvdarbu veicējs ir AS A.C.B. un līgumsumma ir 1 554 390 eiro (ar PVN).

Jaunu segumu iegūs arī autoceļš Dagda–Aglona (P60). Kopumā atjaunošana notiks 15 km posmā no pagrieziena uz Janoviciem līdz apdzīvotai vietai Kapiņi (13,00.–28,06. km). Darbus veic AS A.C.B. par līgumsummu 2 014 713 eiro (ar PVN).

Savukārt vietējo autoceļu tīklā Latgalē ceļiem apstrādās virsmas gan ar divkārtu, gan vienkārtu virsmas apstrādes metodēm. Grants seguma divkārtu virsmas apstrādi veiks uz autoceļa Pleševa–Čilipīne–Kudreva (V459) un arī autoceļam Ruskolova–Bērzpils (V493). Šiem ceļu posmiem sakārtos arī ūdens atvades sistēmas un iztīrīs caurtekas un nomainīs bojātās. Kopumā 18 km grants ceļu Latgalē iegūs tā saucamo “melno segumu”.

Sešos posmos jeb 29 km ceļu atjaunos segumu, izmantojot vienkārtas virsmas apstrādi. Tā ir metode, kad asfaltbetona segumu apstrādā ar bitumena emulsiju un 8-11 mm šķembām, lai kavētu plaisu veidošanos asfaltbetona segumā. Virsmas apstrāde ir relatīvi lēts veids kā paildzināt kalpošanas mūžu autoceļu asfaltbetona segumam situācijā, kad nav pieejams finansējums segas pārbūvei.

Latgalē arī pārbūvēs divus ceļa pārvadus. Viens atrodas uz Rēzeknes apvedceļa (A15) (0,94. km). Šim tiltam pērn jau sāka demontāžas darbus, bet lielāko darbu daļu pabeigs šajā sezonā. Remontēs balsta un laiduma konstrukcijas, atjaunos uzbērumu nostiprinājumu, kā arī izbūvēs jaunas brauktuves konstrukciju, kas ietver seguma kārtas un ūdens novades sistēmas izbūvi, jaunu drošības barjeru uzstādīšanu. Pārbūves darbu sveic SIA Leonhard weiss OU par līgumcenu 591 845 eiro (ar PVN). Projekta autors SIA Projekts 3.

Naujienē uz Daugavpils šosejas (A6) (26,44.–27,30. km) iecerēts labiekārtot gājēju pāreju. Plānoti autobusu pieturvietu pārbūves darbi atbilstoši valsts standartiem – novietojuma izmaiņa, paplašinājumu izveidošana. Paredzētas apgaismotas neregulētas gājēju pārejas vietas izbūve. Gājēju pievedceļu izbūve no gājēju pārejas vietas pie autobusu pieturvietām un stāvvietas. Kā arī autoceļa apgaismojuma ierīkošana pirms un pēc pārejas vietas atbilstoši standartam. Šos darbus veiks SIA Via  par līgumcenu 207 043 eiro (ar PVN). Projekta autors SIA Projekts EAE. Taps arī divi gājēju-velosipēdisti ceļi. Viens gar autoceļu Viļāni–Ružina–Malta (P59) Gorņicā (26,44.–27,30. km) un otrs gar autoceļu Krāslava–Dagda (P61) Ozoliņos (32,05–33,25. km). Darbus iecerēts uzsākt maijā.

ES fondu finansējums

Ar ES fondu atbalstu šogad sāksies valsts galvenā autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) posmā no Krievijas robežas līdz Kārsavai (2,90.–14,08. km) pārbūve vairāk nekā 11 km garumā. Pārbūve paredz nepilnās segas konstrukcijas pārbūvi un trīs asfalta kārtu izbūvi, tilta pār Rītupi atjaunošanas darbus un Ziblas strauta caurtekas atjaunošanu, kā arī un rotācijas apļa izbūvi Kārsavā. Darbus veiks PA ACB Grupa par līgumcenu 7 212 900 eiro (ar PVN). Projekta autors SIA Projekts 3. Darbi tiks pabeigti 2023. gadā.

Teritoriālās reformas ietvaros

Pārbūvēs autoceļa Krāslava–Dagda (P61) posmu no Gaugariškiem līdz Lemešiem (18,22.–27,00. km). Savukārt piecos valsts vietējo ceļu posmos veiks grants seguma divkārtu virsmas apstrādi kopumā vairāk nekā 33 km garumā.