Sāks būvēt gājēju un velobraucēju infrastruktūru no Liepājas līdz Bernātiem

15. aprīlī sāks būvēt gājēju un velobraucēju infrastruktūru gar valsts galveno autoceļu Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava) (A11) posmā no Liepājas administratīvās robežas līdz Bernātiem (10,42.–20,09. km). Darbus plānots pabeigt līdz šā gada septembra beigām.

Būvniecība noritēs ceļa nodalījuma joslā, tomēr darbu zonās uz autoceļa A11 būs atsevišķi luksoforu posmi, kā arī satiksme tiks regulēta ar ceļazīmēm un maksimālais braukšanas ātrums tiks  ierobežots līdz 70 un 50 km/h.

Saskaņā ar projektu apvienoto gājēju un velo ceļu būvēs šosejas A11 labajā pusē, un tas būs atdalīts no brauktuves. 2,5 m platais ceļš būs ar asfaltbetona segumu.

Darbu sāks ceļa nodalījuma joslā, atbrīvojot trasi no kokiem un krūmiem. Lai ceļu remontdarbu ietvaros varētu cirst kokus gar ceļu, VSIA Latvijas Valsts ceļi ir jāsaņem atļauja no pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā atrodas ceļš. To nosaka MK noteikumi Nr. 309 Par koku ciršanu ārpus meža. Par papildu speciālistu, piemēram, Dabas aizsardzības pārvaldes vai arboristu piesaisti, kā arī publiskās apspiešanas rīkošanu lemj pašvaldība.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība būvniecības ieceri, tai skaitā koku un krūmu ciršanu saskaņojusi 2023. gada 17. aprīlī. Visā 10 kilometru posmā paredzēts izcirst 220 atsevišķus, to skaitā 11 augļu kokus, kā arī krūmus 419 metru garumā. 

Gājēju un velobraucēju infrastruktūras izbūvei no citām personām bija nepieciešams atsavināt 24 zemes gabalu daļas. Tāpat projektēšanas laikā ir konstatēts, ka ceļa zemes nodalījuma joslā atsevišķās vietās bez saskaņojuma ir izbūvēti žogi un citi labiekārtojuma elementi, kas būvdarbu laikā tiks demontēti.

Darbus veiks SIA CTB par līgumcenu 2 289 009 eiro (ar PVN), būvuzraudzību nodrošina SIA Ceļu inženieri, projekta autos – SIA Projekts 3.

Gājēju un velobraucēju infrastruktūras būvdarbus Liepājas administratīvās teritorijas robežās, tai skaitā gar valsts galveno autoceļu A11, pasūtīs Liepājas pašvaldība. Abi jaunās infrastruktūras posmi būs savstarpēji savienoti.