Posmā no Turaidas līdz Siguldai ziemā saglabāsies ātruma ierobežojums un liegta smagā autotransporta kustība

Reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) būvdarbos posmā starp Turaidu un Siguldu (8,3.–12,50. km) sācies tehnoloģiskais pārtraukums. Posmā saglabāti ātruma ierobežojumi 40 un 50 km/h, kā arī ir aizliegta smagā autotransporta kustība.

Jau vēstīts, ka būvdarbu posmā paredzēts pārbūvēt esošo ceļa konstrukciju un veikt  pilnu segas pārbūvi, izbūvējot salturīgo slāni, pamatus un ieklājot asfaltbetonu. Apgaismota ietve tiek būvēta Turaidas nogāzē līdz esošajai gājēju takai pie Gūtmaņa alas, kā arī Siguldas nogāzē līdz Gaujas tiltam. Lai nodrošinātu kontrolētu ūdens atvadi no ceļa konstrukcijas un mazinātu nogāžu eroziju, tiek izbūvēta drenāžas un lietus ūdens kanalizācijas sistēma.

Kopš 2021. gada maija vidus, kad sākta pārbūve, būvobjekta sākumposmā līdz krustojumam ar autoceļu Ragana–Turaida (P7) (8,30.-8,70. km):

  • veikta ceļa konstruktīvo kārtu pārbūve, izbūvēta brauktuve, kam saskaņā ar projektu ieklāts bruģa segums;
  • daļēji izbūvēta ietve un sākta ietves apgaismojuma izbūve;
  • izbūvēta lietus ūdens kanalizācija.

Posmā gar Gūtmaņa alu līdz tiltam pār Gauju (9,60.-11,38. km):

  • veikta ceļa konstruktīvo kārtu pārbūve, izbūvēta asfaltbetona apakškārta. Lai nostiprinātu ceļa masīvu un nogāzi, 80 m posmā zem autoceļa nomales (9,82.-9,90. km, kreisajā pusē) veikta dziļās grunts stabilizācijas kolonnu rindas izbūve.
  • daļēji izbūvēta ietve un sākta ietves apgaismojuma izbūve;
  • izbūvēta lietus ūdens kanalizācija;
  • daļēji pabeigti gājēju tuneļa atjaunošanas darbi.

Siguldas nogāzē – posmā no tilta pār Gauju līdz Siguldai (11,59.-12,50. km):

  • veikta ceļa konstruktīvo kārtu pārbūve, izbūvēta asfaltbetona apakškārta;
  • daļēji izbūvēta ietve un sākta ietves apgaismojuma izbūve;
  • izbūvēta lietus ūdens kanalizācija.

Atsākoties būvdarbiem 2022. gada pavasarī, Turaidas nogāzē – posmā no krustojuma ar autoceļu Ragana–Turaida (P7) (tai skaitā P7 pieslēguma zonā P8) līdz tiltam pār Gauju – izbūvēs ceļa konstruktīvās kārtas, ieklās asfaltbetona apakškārtu un dilumkārtu, izbūvēs ietvi un tās apgaismojumu, lietus ūdens kanalizāciju. Tiks pabeigti gājēju tuneļa atjaunošanas darbi, ietves un tās apgaismojuma izbūve. Visā posmā izbūvēs asfaltbetona virskārtu, uzstādīs satiksmes organizācijas un drošības aprīkojumu, kā arī veiks apzaļumošanu, uzstādīs soliņus un atkritumu urnas.

Darbus par līgumcenu 4 369 966 eiro (ar PVN) veic SIA Binders, tos plānots pabeigt 2022. gada vasarā. Projekta autors ir SIA Projekts 3.