Plostos pārbūvēs tiltu pār Abavu

Tukuma novada Kandavas pagasta Plostos sāk pārbūvēt tiltu pār Abavu uz valsts vietējā autoceļa Plosti–Pūces (V1474) (0,1. km). Darbus organizēs divās kārtās, vispirms pārbūvējot labās, tad kreisās puses brauktuvi. Satiksmi uz tilta līdz būvdarbu noslēgumam šā gada beigās organizēs pa vienu braukšanas joslu ar luksoforu palīdzību.

1966. gadā uzbūvētajam trīs laidumu stīgbetona tiltam demontēs veco un izbūvēs jaunu seguma konstrukciju, kā arī ietvi un margas. Atjaunos arī tilta balstus, nogāžu nostiprinājumus un laiduma konstrukciju, kā arī Abavas kreisā krasta nogāzi tilta zonā nostiprinās ar akmens bērumu.

Tilta pieejās augošie koki tiks saglabāti, bet krūmus ceļa nodalījuma joslā paredzēts nocirst.

Būvdarbus plānots pabeigt līdz šā gada beigām, tos veic SIA Rīgas tilti par līgumcenu 593 770,24 eiro (ar PVN). Būvuzraudzību nodrošina AS Teede insenerid. Pārbūves projekta autors ir SIA Kurbada tilti.