Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu autoceļa Rīgas apvedceļa (A4)(Baltezers–Saulkalne) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu

(Publicēts 11.03.2022. Rīgas Apriņķa Avīzē Nr.20(9231)

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 10. novembra lēmumu Nr.5-02/16 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu.

Paredzētās darbības ierosinātāja ir VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC), reģ.Nr.40003344207, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV–1050; elektroniskā pasta adrese: lvceli@lvceli.lv.

Paredzētās darbības vieta: Ropažu un Salaspils novads.

Plānots esošo divjoslu Rīgas apvedceļu (A4) pārbūvēt par ātrgaitas autoceļu ar divām brauktuvēm (4 braukšanas joslas). Tiek izskatītas divas pārbūves alternatīvas, kuras atšķiras detaļās, jo pārbūvējamā ceļa pamattrase nemainās. Autoceļam plānoti jauni divlīmeņu ceļu mezgli ar:

  • Upesciema un Skolas ielu (1. alternatīvā),
  • a/c P2,
  • a/c P4,
  • a/c P5.

Pārējos esošos pieslēgumus autoceļam A4 plānots likvidēt. Vietējā satiksme tiks organizēta pa zemākas kategorijas autoceļiem, pieslēdzot tos paredzētajos divlīmeņu ceļu mezglos. Plānotais atļautais maksimālais braukšanas ātrums: 130 km/h.

Ar informāciju par projektu var iepazīties var iepazīties šeit, kā arī divu skarto novadu mājaslapās, no 2022. gada 11. līdz 31. martam, un šajā laikā var sūtīt rakstiskus viedokļus par paredzētās darbības ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

21.-25. martā šeit būs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu valdis@felsbergs.lv un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 24. martā plkst. 17.00 saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas saite un instrukcija publicēta šeit; pret pieprasījumu e-pastā valdis@felsbergs.lv saiti varēs saņemt arī e-pastā.

Kontakttālrunis: +371 292 777 44