Pārbūvēts reģionālais ceļš no Tukuma līdz Sātiem; būvniekam uzliktas papildu garantijas prasības  

Pārbūvēts reģionālā autoceļa Tukums-Kuldīga (P121) 12,9 kilometru garš posms no rotācijas apļa ar Ventspils šoseju (A10) līdz Sātiem (4,66.-17,63. km).

Ceļa pārbūvi SIA Strabag uzsāka pērn, taču pagājušā gada decembrī un šogad agrā pavasarī tur tika konstatēti ievērojami defekti – ieklātā asfaltbetona apakškārta daudzviet bija sabrukusi. Būvniekam tika uzdots novērst defektus asfaltbetona kārtā: vietās, kur defektu dziļums pārsniedz 3,5 cm, asfaltbetona pamata kārta tika nojaukta un uzbūvēta no jauna, savukārt vietās ar 1–3,5 cm dziļiem defektiem  nofrēzēja asfaltbetona kārtas virsējo daļu un ieklāja jaunu asfaltbetonu.

Pārbūves darbu kvalitātes garantiju termiņš ir pieci gadi, taču pamatbrauktuvei konstatēto defektu apjomā ir noteikts papildu garantijas termiņš viena gada garumā, un kopumā garantija tur darbosies sešus gadus. Defektus, kas rodas garantijas laikā, būvniekam ir jānovērš par saviem līdzekļiem.

Kā nodrošinājumu garantijas saistību izpildei SIA Strabag jāiesniedz bankas galvojums par summu, kas atbilst abu asfaltbetona kārtu pārbūves izmaksām visā papildu garantijas posmā, un būvnieks ir apliecinājis šīs prasības izpildi. Ja sešu gadu laikā asfaltbetona segumā parādīsies nozīmīgi defekti, būvniekam būs pienākums defektus labot, pārbūvējot abas asfaltbetona kārtas.

Kopumā darbu ietvaros visā posmā veikta esošā seguma pārbūve, sakārtota ūdens atvade, pārbūvētas caurtekas, atjaunotas un labiekārtotas pieturvietu platformas, kā arī veikti satiksmes drošības uzlabojumi. Atjaunots arī tilts pār Abavu, un Sātos līdzās autoceļam izbūvēta 200 m gara ietve.

Būvuzraudzības darbus veica AS Ceļuprojekts, projekta autors ir SIA Vertex projekti. Projekts ir realizēts ar Eiropas Savienības fondu atbalstu, ERAF līdzfinansējums ir 85 % apjomā. Būvdarbus veica SIA Strabag par līgumcenu 4,82 milj. eiro (ar PVN).