Pārbūvēs grants seguma posmus maršrutā Vecumnieki–Iecava

Bauskas novadā sākti būvdarbi četros valsts autoceļu posmos, pēc to pārbūves savienojums starp Vecumniekiem un Iecavu būs ar asfaltbetona segumu. Būvdarbi ilgs līdz 2025. gada vasarai.

Projektā paredzēts pārbūvēt reģionālā autoceļa Bauska–Linde (P88) posmu no krustojuma ar vietējo autoceļu Pārslas–Misa–Šarlotes (V1011) līdz Vecumniekiem (25,26.–28,26. km). Autoceļa P88 posms no 25,33. km līdz 27,71. km ir ar grants segumu, bet 0,5 km garais posms Vecumniekos ir asfaltēts. Savukārt autoceļam V1011 pārbūvēs trīs posmus, kuriem šobrīd ir grants segums (0.–6,67. km, 7,84.–9,74. km un 11,24.–12,82. km) .   

Visos būvdarbu posmos noteikts maksimālā braukšanas ātrums ierobežojums 50 km/h, platuma ierobežojums – 3,2 m. Uzsākot darbus, paredzēts viens pagaidu luksoforu posms starp Misu un Beibežiem, pieaugot darbu apjomam, satiksmes ierobežojumu un reversās kustības posmu būs vairāk.

Būvdarbu ietvaros pārbūvēs ceļa konstruktīvās kārtas, izbūvējot drenējošo un salturīgo slāni, pamata kārtu un ieklās asfaltbetona segumu divās kārtās. Pārbūvētās ceļa segas kalpošanas laiks būs 20 gadu.

Darbu ietvaros sakārtos ūdens atvadi no ceļa – raks un tīrīs grāvjus, atjaunos un pārbūvēs caurtekas. Atjaunos arī ekspluatācijas laikā nolietotās konstrukcijas tiltam pār Misas upi uz autoceļa V1011 (9,70. km) un tiltam pār Taļķi uz autoceļa P88 (25,8. km), darbu veikšanas laikā satiksmi uz tiltiem organizēs pa vienu braukšanas joslu. Vecumniekos paredzēta arī apgaismotas ietves izbūve, savienojot to ar esošo gājēju ceļu infrastruktūru, un to veiks par Bauskas novada pašvaldības līdzekļiem.

Lai nodrošinātu projektā paredzētos ūdens atvades risinājumus un uzlabotu satiksmes drošību, ceļa nodalījuma joslā nocirtīs 174 kokus, kā arī izcirtīs krūmus. Bauskas novada pašvaldība, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, ir devusi atļauju nocirst kokus.

Būvdarbus visos posmos veiks SIA Vianova par līgumcenu 8 283 156 eiro (ar PVN), no kuriem 208 241 eiro (ar PVN) ir pašvaldības finansējums. Būvuzraudzību nodrošina SIA IngWay, projekta autors ir SIA Vertex projekti.

Minētie autoceļu P88 un V1011 posmi ir iekļauti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izstrādātajā ceļu remontdarbu programmā, un būvdarbi tiek finansēti no ES Atveseļošanas fonda līdzekļiem.