M. Lazdovskis: mērķis, lai LVC strādātu vēl efektīvāk un orientētos uz sadarbību un rezultātu

“Jebkurā organizācijā vai uzņēmumā vienmēr ir vieta darbības pilnveidošanai, uzlabošanai un VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) nav izņēmums. Esmu uzņēmies LVC vadību ar mērķi padarīt to vēl efektīvāku, orientētu uz sadarbību un rezultātu,” pauž VSIA Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis.

24. septembrī LVC akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums iecelt Mārtiņu Lazdovski par VSIA Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētāju uz piecu gadu termiņu. M. Lazdovskis kopš 2015. gada bijis LVC valdes loceklis, līdz tam bijis Liepājas SEZ pārvaldes loceklis, LR Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs, LR Tieslietu ministrijas valsts sekretārs, vēl iepriekš – LR Valsts zemes dienesta ģenerāldirektors. Vairāk informācijas ŠEIT.

“Ceļi un to stāvoklis ir svarīgi ikvienam Latvijas iedzīvotājiem, mēs vai nu paši braucam pie stūres, vai esam pasažieri privātajā vai sabiedriskajā transportā. Lai mediķi un glābšanas dienesti varētu nokļūt līdz pacientiem vai nelaimes gadījumu vietām, ir vajadzīgi izbraucami ceļi. Arī uz veikalu, pastu un skolu mēs nokļūstam pa ceļiem. Līdz ar to nebūs pārāk skaļi teikts, ka ceļi tiešām ir valstij nozīmīgākā infrastruktūra. Tāpēc vēl būtiskāka ir LVC loma, kas šo valsts infrastruktūru pārvalda,” uzsver M. Lazdovskis.

“Kā savu uzdevumu uzņēmuma vadībā redzu tā kompetences un ekspertīzes nepārtrauktu pilnveidošanu. LVC jau tagad ir augsta kompetence ceļu nozarē, un mums jāturpina tiekties uz vīziju, kuru esam nosprauduši – būt par kompetentāko ilgtspējīgu transporta risinājumu un mobilitātes attīstības virzītāju,” saka M. Lazdovskis.

“LVC ilgus gadus strādā ievērojam finansējuma deficīta apstākļos, kad naudas nepietiek, lai veiktu visus darbus, kas būtu nepieciešami uz 20 000 km valsts autoceļu. Arī šādos apstākļos uzņēmums ir spējis nodrošināt, ka neviens ceļš vai tilts nav sabrucis, pakāpeniski uzlabojot tehnisko stāvokli uz tiem ceļiem, kur lietotāju ir visvairāk. Arī turpmāk mums būs vēlmes jāsamēro ar iespējām, tāpēc īpaši būtiski ir strādāt konsekventi, vadoties strikti pēc kritērijiem un prioritātēm. Mēs noteikti varam strādāt vēl efektīvāk, uzlabot būvdarbu un projektēšanas plānošanu, uzsākt jaunas programmas ceļu uzturēšanas jomā, kur ir ļoti daudz darāmā, labāk sadarboties ar pašvaldībām un citiem partneriem. LVC ir jāstrādā priekš sabiedrības, priekš cilvēkiem. Mūsu uzdevums nav sagādāt darbu projektētājiem vai būvniekiem, bet gan pieejamā finansējuma ievaros nodrošināt iespējami labākus ceļus iedzīvotājiem,” pārliecināts Lazdovskis. 

Kā lielākos tuvāko gadu izaicinājumus LVC M. Lazdovskis sauc ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tirgus atvēršanu, kas prasīs pārmaiņas gan LVC kompetencē, gan struktūrā. Izaicinājums būs arī konsekventa izstrādāto valsts galveno un reģionālo ceļu attīstības programmu un vīziju realizācija. Valsts ceļu tīkla attīstības vīzijas līdz 2040. gadam realizācija jau ir uzsākta, tuvākie projekti tās ietvaros ir Rīgas apvedceļa pārbūve, duālais tilts pār Daugavu un Ķekavas apvedceļš. Katrs no šiem projektiem atsevišķi un vīzijas realizācija kopumā prasa no uzņēmuma darbiniekiem arvien jaunas kompetences, virzību uz rezultātu un atvērtību inovācijām.